Nieuws

We zijn allen diep onder de indruk van de gevolgen van de aardbeving in Syrië en Turkije. Hoewel de omvang van deze ramp nauwelijks te bevatten is, beseffen we hoe groot de impact is. Daarom spreken we ons medeleven uit voor de slachtoffers, hun familie en andere betrokkenen.

Onze gedachten zijn bij de Avansstudenten en medewerkers die naasten hebben in het rampgebied. We denken aan hen die in onzekerheid leven over het lot van hun familie en vrienden. En aan hen die dierbaren hebben verloren. We voelen ook betrokkenheid door onze jarenlange samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen en andere partners.

Mocht je als student behoefte hebben aan ondersteuning, dan kun je natuurlijk terecht bij Student Support. Fysiek in de huiskamers in Breda (HA023) en Den Bosch (OE002) en online. Als medewerker kun je terecht bij je leidinggevende. We roepen degenen die hulpacties opzetten op om zich te melden. Avans draagt hier graag aan bij.