Nieuws

Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken van het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht nodigt je graag uit voor een workshop op donderdag 2 maart 2023 van 9.30 – 13.00 uur. De workshop richt zich naar hoe je als professional de mens steeds centraal stelt in het werken in het gedwongen kader.

In 2021 werden er in Nederland 754.460 misdrijven gepleegd. Er verbleven 29.370 gedetineerde  burgers in een penitentiaire inrichting in Nederland in 2021. Naast de straf die ze gekregen hebben,  moeten zij omgaan met het delict dat ze gepleegd hebben en de schade die ze aan slachtoffer en eigen  sociaal netwerk veroorzaakt hebben. Zo hebben meer dan 25.000 kinderen in Nederland een vader of moeder in detentie. Deze (gedetineerde) burgers werken aan hun re-integratie vanuit de penitentiaire inrichting, forensische behandelkliniek of breder samen met organisaties in het gedwongen kader. Professionals werkzaam in het gedwongen kader ondersteunen deze burgers in dat traject met als doel niet alleen een kwaliteitsvol leven voor de burger en zijn sociaal netwerk, maar vooral ook het stoppen van misdaad, geen recidive en geen nieuwe slachtoffers. Maar hoe je dat doet en echt  contact met de mens achter de pleger/dader maakt. Wat je doet om de ontmoeting, van mens tot mens,  te realiseren en wat je nodig hebt van de ander om die ontmoeting te laten plaatsvinden, wordt besproken tijdens een workshop.    

Workshop

Op donderdag 2 maart organiseert het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken (THW) een workshop voor alle betrokken studenten (afstudeerders, stagiaires en leergemeenschappen), docenten, onderzoekers met interesse voor het werken in het gedwongen kader. Een ideaal moment om elkaar te leren kennen, geïnspireerd te raken en te ervaren dat jullie deel uitmaken van een grote groep enthousiaste onderzoekers. Tijdens de workshop worden jullie als eerste meegenomen in hoe docent-onderzoekers van het lectoraat THW contact maken met de (gedetineerde) burger, vanuit welk mensbeeld zij werken en waarom dit essentiële voorwaarden zijn voor het uiteindelijke herstel van de cliënt en zijn of haar omgeving. Daarnaast worden jullie aan het  denken gezet. Bovendien is er voldoende tijd om contacten te leggen en ieders projecten te leren  kennen. Met andere woorden, een kans om elkaar te ondersteunen in de vaak ingewikkelde - en erg  fascinerende - wereld van het gedwongen kader. 

Programma

09.30 - 10.00 uur Opening door Bart Claes, lector THWK
10.00 - 10.30 uur Werken in de forensische psychiatrie - GGZE De Woenselse Poort, Joep  Harmsen
10.30 - 11.00 uur Werken in detentie - PI Dordrecht, Angèle Geerts
11.00 - 11.30 uur Werken rond vaderschap in detentie, Elsbeth Kamphuis en Angela Verhagen
11.30 – 12.00 uur Werken met zedenplegers en vrijwilligers - COSA, Mechtild Hoing
12.00 – 13.00 uur Lunchgesprek met betrokkenen 13.00u Afsluiting

Locatie

Avans Hogeschool Den Bosch, Onderwijsboulevard 215. De ruimte wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden voor de workshop kan bij het secretariaat van het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht.  Aan deelname en broodjeslunch zijn geen kosten verbonden. Er is een beperkt aantal plaatsen  beschikbaar. Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn dan het aantal beschikbare plaatsen dan  zetten we je op de wachtlijst voor deelname. Hiervan krijg je tijdig bericht. Mocht je nog vragen  hebben, neem dan contact op met Ellis van den Broek.