Nieuws

Hoe kan iedereen zich welkom voelen in Breda en ook daadwerkelijk meedoen? Dat is de vraag van het evenement ‘Explore the Cultures’ dat het Urban Living Lab Breda houdt op 10, 11 en 12 januari bij De Uitvindfabriek in De Faam en Curio op de Markendaalseweg. Alle Bredanaars zijn welkom om nieuwe culturen te ontdekken en bij te dragen aan een gastvrije Bredase samenleving.

Meer dan een kwart van de inwoners in Breda heeft een migratieachtergrond, waardoor Breda een stad vol diversiteit en verschillende culturen is. Deze mensen maken Breda; van de Oekraïense en Syrische vluchtelingen in de Koepelgevangenis tot de mensen die al generaties lang in Breda leven. De komende jaren gaat de bevolkingssamenstelling veranderen. Wat betekent dit voor de toekomst van Breda?

Tijdens Explore The Cultures komen Bredanaars samen om deel te nemen aan verschillende activiteiten. Door middel van het prikkelen van alle zintuigen word je tijdens het programma ondergedompeld in andere culturen en gaan we met elkaar het gesprek aan.

Feel The Cultures, documentaires & tentoonstelling

De aftrap van Explore the Cultures is op dinsdagavond 10 januari in de Uitvindfabriek met de première van de documentaire ‘Ver van Thuis’ gemaakt door de Bredase studenten Amine Airad en Steven Hendrikse. Ook wordt hier de korte documentaire ‘BACK’ van Yazan Rabee getoond, die de terugkerende nachtmerrie van een Syrische vluchteling laat zien.

Deze dag wordt ook de kunsttentoonstelling geopend. Hier is werk te zien van studenten van Kunstacademie St. Joost en Communication and Multimedia Design van Avans Hogeschool. De tentoonstelling is tot en met donderdag 12 januari te bekijken in de Uitvindfabriek.

De burgemeester is er voor alle inwoners. We zijn daarom blij dat burgemeester Paul Depla het startschot geeft van Explore The Cultures.

Taste The Cultures, een foodmarket

Woensdag 11 januari staat in het teken van Taste The Cultures. Internationale studenten van de internationale schakelklas (isk) van Curio bieden hapjes van verschillende culturen aan tijdens een gezellige food market op hun locatie in de binnenstad. Ook kunnen bezoekers deze dag meedoen aan verschillende workshops, zoals een kookworkshop.

Debate The Cultures, het gesprek

Het evenement wordt donderdag 12 januari afgesloten in de Uitvindfabriek met een dialoog rondom de vraag: hoe gastvrij is Breda nu daadwerkelijk? En op welke manier kan iedereen in de samenleving meedoen?

Explore The Cultures wordt georganiseerd door het Urban Living Lab Breda met studenten van verschillende Bredase onderwijsinstellingen in samenwerking met professionals van diverse organisaties.

Wil jij dit zien, horen, proeven en een bijdrage leveren aan de stad van morgen? Houd de website en de socials van het Urban Living Lab in de gaten voor de inschrijvingen.

Urban Living Lab Breda

Het Urban Living Lab Breda is een beweging van betrokken mensen en organisaties. Doeners en denkers vanuit alle lagen. Bewoners, studenten, onderzoekers, ondernemers, ondersteuners, beleidsmakers en begunstigers. 

Er zijn ingrijpende kantelingen nodig voor een toekomstbestendige en vitale samenleving. De vraagstukken zijn zodanig complex dat krachtenbundeling nodig is. Alleen zo kan maatschappelijke en duurzame waarde worden gecreëerd, en alleen zo kunnen slimme oplossingen worden bedacht voor de ontwikkeling van de stad Breda en de kwaliteit van leven voor haar bewoners.

Het Urban Living Lab Breda gaat voor een stad waarin iedereen zich welkom voelt en wordt gewaardeerd. Waar het vanzelfsprekend is dat iedereen elkaar helpt en voor elkaar zorgt. Een vitale en inclusieve stad voor kinderen en de generaties die na hen geboren worden. En de beste manier om de toekomst te voorspellen, is om hem samen tot leven te brengen. Dus dit is wat het Urban Living Lab doet:

Samen versnellen naar een eerlijke, duurzame en veerkrachtige stad, waarin je kans maakt op een goed leven, ongeacht waar je vandaan komt. Het Urban Living Lab Breda werkt aan een samenleving waarin iedereen zich gerespecteerd voelt, iedereen bijdraagt en iedereen gezien wordt. Een samenleving waarin mensen zichzelf en elkaar weten te vinden en zelfredzaam zijn. Vanuit de behoeften van de mensen in de stad werkt het Urban Living Lab Breda aan belangrijke thema’s, zoals energietransitie, goede gezondheid en welzijn en technologische en sociale innovaties.

Avans en het Urban Living Lab Breda

De stadsbrede samenwerking binnen het Urban Living Lab Breda vloeit voort uit de City Deal Kennis Maken Breda. Avans Hogeschool is een van de leading partners van het Urban Living Lab. Voor Avans is het Urban Living Lab een belangrijke plek, met name omdat studenten hier de mogelijkheid hebben om in een professionele omgeving aan de slag te gaan. Ze leren er om interdisciplinair samen te werken en inzicht te krijgen in de behoeften van professionals en burgers.