Nieuws

HAS Green Academy en Avans Hogeshool ontvangen een SPRONG-subsidie voor fase 1 van hun gezamenlijke Programma Gezonde Leefomgevingen (PGL). In dit programma werken de 2 onderwijsinstellingen samen met consortiumpartners om nieuwe kennis en methoden te ontwikkelen die bijdragen aan meer en gezondere levensjaren voor burgers.

Onderzoeksinfrastructuur

Het programma richt zich op 3 leefomgevingen. De voedselomgeving, de omgeving waarin we wonen, werken, recreëren en waarin voedsel wordt aangeboden. De groene leefomgeving die op een positieve manier bijdraagt aan het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van mensen. En de bebouwde omgeving, de inrichting van de binnen- en buitenomgeving en alle daaraan verbonden aspecten als klimaatbestendigheid, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van luchtvervuiling en geluidshinder, het voorkomen van (infectie)ziekten en het vergroten van veiligheid. 

Living labs

Een belangrijk onderdeel van de onderzoeksinfrastructuur zijn living labs waarin burgers, onderzoekers, het beroepsonderwijs, gezondheids- en welzijnsinstellingen, groenbedrijven, food(service)bedrijven, stedenbouwkundigen en gemeenten samenwerken aan projecten en concepten die bijdragen aan gezonde leefomgevingen. Hiermee wordt het mogelijk de krachten te bundelen en kennis en expertise samen te brengen.  

Onderzoeksprogramma 

Maatschappelijke vraagstukken worden steeds groter en complexer en vragen om out-of-the-box antwoorden en oplossingen. Deze vraagstukken hebben directe invloed op hoe onderwijsinstellingen als HAS green academy en Avans Hogeschool hun onderzoeksprogramma vormgeven. Samenwerken en het aan elkaar verbinden van disciplines staat binnen het programma centraal. HAS green academy en Avans Hogeschool geven het programma samen vorm. De HAS brengt daarbij expertise in op het gebied van food, gezondheid en leefomgeving, Avans op het gebied van burgerparticipatie, leefstijl, brede gezondheidsbenadering, gedrag en gedragsverandering en stedelijke omgeving.
De gehele looptijd van het project is 2023-2031. 

Consortiumpartners 

Het Programma Gezonde Leefomgevingen (PGL) heeft de volgende partners: HAS green academy (penvoerder), Avans hogeschool, Provincie Noord-Brabant / Gemeente Den Bosch, Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) / JOGG,  GGD West-Brabant / GGD Hart van Brabant, Koning Willem I College (KW1C) / Yuverta,  Jheronimus Academy of Data Science (JADS), AAG Organisatie & Vastgoed bv / Ruimtemeesters / Van Helvoirt Groenprojecten, Bamboo Brands / VITAM / Appel, Coöperatie Creabitat U.A.