Nieuws

Lisa Rosielle, docent-onderzoeker bij het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken (THW) Avans Hogeschool heeft zich aangesloten bij het kennisnetwerk Victomologie in Nederland (ViNe).

foto victimilogie ViNe

ViNe staat voor het kennisnetwerk Victimologie in Nederland, naar een initiatief van Hellena Donner (ministerie van Justitie en Veiligheid), Maarten Kunst (universiteit Leiden), Carlo Contino (Fonds Slachtofferhulp) en Antony Pemberton (KU Leuven & NSCR). Met ViNe worden inzichten en ervaringen uit de praktijk, beleid en verschillende wetenschapsdisciplines bij elkaar gebracht op het gebied van slachtofferschap. Daarmee wordt beoogd kennisuitwisseling te stimuleren en samenwerking te bevorderen. 

Lisa geeft aan: “Ik ben lid geworden van het kennisnetwerk vanwege mijn interesse in het vakgebied, mijn studieachtergrond (Victimology and Criminal Justice, MSc) en mijn werkzaamheden voor het lectoraat THW. Binnen het lectoraat ben ik twee jaar betrokken geweest bij het Lets Go By Talking project dat zich richt op slachtoffers van haatcriminaliteit en de mogelijkheden die het herstelrecht biedt voor deze groep slachtoffers. Goed dat er met het ontstaan van ViNe een mogelijkheid is gecreëerd voor professionals om elkaar te vinden en kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van slachtofferschap.”