Nieuws

Mensen worden in en vanuit hun eigen belevingswereld aangesproken - en al hun kennis, ervaring, talenten zijn een onderdeel van het project/initiatief/traject. Samen werken ze naar doelen toe. Een nieuw digitaal magazine geeft handvatten om participatief te werken.

De afgelopen jaren waren onderzoekers vanuit o.a. het Lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving Avans Hogeschool (nauw of zijdelings) bij heel wat projecten betrokken. Projecten die één ding gemeenschappelijk hebben: ze zijn participatief! Een sterke alliantie is dan nodig: vertrouwen en overeenstemming over doelen en aanpak.

Docent-onderzoeker Derya Demirçay maakte interviews over 8 zeer diverse participatieve projecten. Ze verzamelde voordelen, aandachtspunten, tips & tricks en bevroeg de projectmedewerkers over de vraag: welke competenties heb je als begeleider van zulke projecten nodig? In dit magazine worden ze samengevat en verbonden ze met het beroepsprofiel en de beroepscode sociaalwerk.

Bij gelegenheid van het verschijnen van de methode voor inburgering (Sociaal met taal: inburgeren met waardevolle gesprekken, Coutinho, 2022) is nu dit digitale magazine uitgebracht.

Dit magazine legt een toegankelijk fundament voor toekomstige participatieve projecten. Laat je inspireren! Blader langs een buurttuin, een vaderspel, storytelling door jongeren, voedsel-educatie, burgerinitiatieven, een waardenspel, alternatieve arbeidstoeleiding en een inburgeringsmethode... Allemaal projecten die laten zien waar zorg en welzijn echt om gaan: mensen. En hoe samenwerking en luisteren tot betere dienstverlening leiden.

Het magazine lees je hier.