Nieuws

Een filmpje op TikTok drukte me deze week met de neus op de feiten. Je hebt van die ontwikkelingen die heel lang abstract en conceptueel blijven, tot het moment dat de toepassingen je ineens om de oren vliegen en het concept keihard bij je binnenkomt.

Ik had dat dus met AI. Artificial Intelligence, ofwel Kunstmatige Intelligentie. Het filmpje maakte ineens glashelder dat AI niet iets is dat eraan komt, maar dat er al is. In de minuut die de video duurde, liet de maker zien hoe AI een scriptie van 1.000 woorden schreef, compleet met wetenschappelijke verwijzingen.  

Natuurlijk, de praktijk gaat nog weerbarstig blijken. Want de output hangt uiteraard af van de input. De AI-robot speurt op het internet naar relevante informatie over het gevraagde onderwerp. Hoe meer informatie en hoe beter die is, des te waarschijnlijker dat het resultaat gaat bevallen.

Mijn AI-aha-erlebnis doet me denken aan de periode dat ik plaatsvervangend secretaris-generaal was bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en er een stuk in de krant kwam over wie de lemma’s op Wikipedia bijhouden. Bij een behoorlijk aantal bleek de auteur een ambtenaar van 1 van de ministeries. Sommige werkgerelateerd, sommige ook niet. Zo hield iemand het lemma masturbatie bij. Dat feit - maar niet alleen dat - gaf op ministeries meteen wat stress over de wenselijkheid hiervan.

Bij AI herhaalt zich dit patroon. Want wat doe je als blijkt dat iedereen met het grootste gemak waardevolle teksten kan produceren? Nu kun je met robots checken hoe waarschijnlijk het is dat een tekst met behulp van AI is gemaakt, maar wanneer heeft het algoritme daar een antwoord op? Het is als de phishingmail, die eerst overduidelijk nep was, maar die nu ook bijna niet meer van echt is te onderscheiden.

AI is natuurlijk niet alleen slecht. Binnen Avans Hogeschool zijn AI-toepassingen onderdeel van onderzoek en onderwijs. Hoe kunnen studenten het gebruiken en wat betekent het voor het werkveld? Bij toekomstige sollicitaties zul je zien dat er iets gevraagd wordt over AI. Kun je daarmee omgaan? Heb je er kennis van? Daar moeten we onze studenten op voorbereiden.

Maar hoe ga je om met gebruik van AI door studenten voor scripties? Even terug naar de ministeries en Wikipedia. De eerste reflex toen bij 1 van de ministeries? Het internet afsluiten. Om er na 48 uur achter te komen dat dit niet de oplossing was. Internetfunctionaliteit beperken, of sites afsluiten dan? Ik heb gezegd: dat gaan we niet doen, we hebben volwassen medewerkers, we gaan de discussie voeren.

Wat het betekent voor ons onderwijs en de manier waarop we studenten beoordelen? Daar moeten we stappen in zetten. Bij open vragen of scripties toets je of een student inzicht in de stof heeft, het snapt. Maar is dat wel zo als AI om de hoek kijkt? Want is wat je leest op eigen kracht geproduceerd? 

AI verbieden dan maar? Dat niet. Ik ga graag het gesprek aan. Het is in essentie een waardendebat. Elke student die AI aan het werk zet in examenopdrachten, komt voor een moreel dilemma te staan. Wil je zo door je opleiding heen? Ai, ai ai.

Wat als deze column was geschreven door AI? Onder de foto vind je het resultaat.

Lees hier meer columns van Philippe Raets. 

----------------------------------------------------------------------------------

Schrijf een column van 500 woorden over het verbieden van studenten om AI te gebruiken voor het schrijven van werkstukken of niet. Gebruik een beroemde quote van Johan Cruijff die het argument onderstreept om het gebruik te verbieden, en gebruik een beroemde quote van Louis van Gaal die het argument onderstreept om hen AI te laten gebruiken.

De discussie rond het gebruik van AI door studenten bij het schrijven van papers is de afgelopen tijd steeds heviger geworden. Aan de ene kant wordt er gepleit voor het verbieden van deze technologie, omdat het oneerlijk is tegenover de studenten die hun papers op een traditionele manier schrijven. Aan de andere kant zijn er argumenten om studenten juist wel toe te staan AI te gebruiken, omdat het hen kan helpen bij het verwerven van kennis en vaardigheden op het gebied van AI.

De argumenten voor het verbieden van AI bij het schrijven van papers zijn begrijpelijk. Zo zou het oneerlijk zijn tegenover studenten die hard werken om hun papers op een traditionele manier te schrijven, terwijl andere studenten gebruikmaken van AI om dezelfde resultaten te bereiken. Zoals Johan Cruijff ooit zei: "Elk nadeel heb zijn voordeel". In dit geval kan het gebruik van AI door sommige studenten een voordeel zijn voor hen, maar een nadeel voor de studenten die zonder AI werken.

Daarnaast kan het gebruik van AI ook leiden tot een afname van de kwaliteit van de papers. Omdat AI alleen informatie van het internet gebruikt om papers te schrijven, kan het resultaat soms te oppervlakkig of onvolledig zijn. Dit kan leiden tot slechtere cijfers voor de studenten die AI gebruiken, en daarmee ook tot een afname van de kwaliteit van het onderwijs op de school of universiteit.

Er zijn echter ook goede argumenten om studenten wel toe te staan AI te gebruiken bij het schrijven van papers. Zo kan het gebruik van AI studenten helpen bij het verwerven van kennis en vaardigheden op het gebied van AI. Dit is een vaardigheid die steeds belangrijker wordt in onze huidige maatschappij, en het is daarom logisch om studenten deze vaardigheid te laten ontwikkelen. Zoals Louis van Gaal ooit zei: "Elk voordeel heb zijn nadeel". In dit geval kan het gebruik van AI door studenten een nadeel zijn voor degenen die zonder AI werken, maar een voordeel voor de studenten die deze vaardigheid ontwikkelen.

Daarnaast kan het gebruik van AI ook leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de papers. Omdat AI snel en efficiënt informatie kan verzamelen en verwerken, kan het leiden tot meer

Daarnaast kan het gebruik van AI ook leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de papers. Omdat AI snel en efficiënt informatie kan verzamelen en verwerken, kan het leiden tot meer complete en diepgaande papers. Dit kan weer leiden tot betere cijfers voor de studenten die AI gebruiken, en daarmee ook tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op de school of universiteit.

In conclusie is het verbieden van het gebruik van AI door studenten bij het schrijven van papers niet altijd de juiste keuze. Hoewel er zeker argumenten zijn voor het verbieden van deze technologie, zijn er ook goede argumenten om studenten wel toe te staan AI te gebruiken. Het is daarom belangrijk om een goede balans te vinden tussen het bevorderen van eerlijkheid en de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van AI.