Nieuws

Avans Hogeschool en Breda University of Applied Sciences (BUas) hebben hun samenwerking met Stichting Multatuli Lezing bekrachtigd. Met het tekenen van een convenant op 8 december, op het Kasteel van Breda, legden de 2 onderwijsinstellingen vast dat ze zich tot en met 2025 committeren aan het studentenprogramma van Stichting Multatuli Lezing.

Leren van verhalen

In navolging van Multatuli’s pleidooi voor de waarde van mensenrechten, democratie en vrede organiseert Stichting Multatuli Lezing elke 2 jaar de Multatuli-lezing. Om jongeren met het gedachtengoed van Multatuli in contact te brengen, worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd voor studenten. Elk jaar wordt ook de Multatuli-Studentenprijs uitgereikt aan de student met de bachelorscriptie waarin de thematiek van Multatuli het best is behandeld. Scholieren worden uitgenodigd deel te nemen aan speciale educatieprojecten.

Met de activiteiten tracht Stichting Multatuli Lezing jongeren te laten zien hoe te leren van verhalen over hoe onrecht omgebogen kan worden en hoe vrede veroverd moet worden. “Fundamentele mensenrechten en wederzijdse waardigheid zijn tegelijk vanzelfsprekend en broos. We kijken ernaar uit om samen met het onderwijs te debatteren over de kernthema’s uit Multatuli’s werk: democratie, vrijheid en vrede”, aldus voorzitter Richard Oppelaar.

Samenwerking 

“We zijn al jarenlang partner van de Multatuli-lezing en zijn verheugd onze samenwerking op deze manier een structureler karakter te geven. Dat we hierin voortaan gezamenlijk met BUas optrekken heeft voor ons allemaal een meerwaarde”, zegt Philippe Raets – bestuursvoorzitter van Avans.

Jorrit Snijder, voorzitter van het college van bestuur van BUas: “Binnen onze internationale opleidingen laten wij onze studenten leren, onderzoeken en ondernemen. We willen laten zien dat het verleden een rijke bron is voor geleerde lessen over redelijkheid, eerlijkheid en openheid. We vinden het belangrijk om hierover in gesprek te blijven met elkaar.”

25ste editie 

De 25ste editie van de Multatuli-lezing werd op 17 november in de Grote Kerk van Breda gehouden. Gert Oostindie, Mart de Kruif en Chris de Stoop spraken over hoe het menselijke te bewaren in onmenselijke situaties.