Nieuws

Slachtoffers van haatmisdrijven tegen LHBT-personen hebben vooral behoefte aan een vorm van herstel. Om die reden is het belangrijk dat professionals beter getraind worden in het omgaan met slachtoffers van anti-LHBT-haatmisdrijven. Noodzakelijk, want haatmisdrijven komen in Nederland helaas nog dagelijks voor.

Haatmisdrijven zijn gericht tegen de identiteit van slachtoffers. Ze hebben niet alleen impact op het individu, maar ook op de gemeenschap waartoe het individu behoort. Lector Bart Claes en docent-onderzoekers Lisa Rosielle en  beschrijven in een artikel op de website Sociale Vraagstukken wat nodig is om te komen tot herstel van de schade. En hoe slachtoffer én dader zelf actief kunnen deelnemen aan het oplossen van klachten en problemen die het gevolg zijn van zo'n misdrijf, om zo verdere schade te voorkomen. Lees dit artikel hier.