Nieuws

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft 3 organisaties genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2022/2023. Deze prijs wordt uitgereikt aan organisaties waar het beste overleg plaatsvindt in de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur. Avans Hogeschool is genomineerd naast Havenbedrijf Rotterdam N.V en NV Eneco. AMG maakt de winnaar bekend tijdens hun congres op woensdag 23 november.

Het dagelijks bestuur van de Avans Medezeggenschapsraad bestaat uit 2 studenten en 2 medewerkers. Op dit moment vervangt studentlid Vincent Plompen tijdelijk de voorzitter van de AMR. Student-voorzitter Vincent: “Voor mij geldt in deze functie vooral: ‘Hoe kunnen we verder komen?’ Dus niet het proces vanuit een te sterk accent op eigen belang frustreren, maar samen met het College kijken naar wat er nodig is.”

Goede structuur

Edwin Zeelenberg is medewerker van het dagelijks bestuur en sinds maart 2022 lid. Hij meent: “Het is mooi om jongvolwassenen zo mee te mogen maken. Daarbij is fysiek vergaderen voor mij van belang. Het contact met het CvB is opvallend goed, er zijn weinig onderlinge verschillen.” Machteld Harmsen, Centrum voor Medezeggenschap en ambtelijk secretaris AMR: “De raad krijgt echt voldoende tijd om bij advies- en instemmingsaanvragen tot een oordeel te komen. En we hebben ook een goede structuur voor het overleg met de verschillende geledingen.”

CvB-lid Philippe Raets is sinds september 2021 voorzitter van het College van Bestuur (CvB): “Als nieuwe bestuurder in deze organisatie vind ik het heel bijzonder om met een vorm van medezeggenschap als deze te werken. Een vorm waarbij medewerkers en studenten paritair vertegenwoordigd zijn. Tot nu toe heb ik namelijk altijd ervaren dat deze groepen gescheiden zijn qua overleg. Heel bijzonder ook dat nu een student de waarnemend voorzitter van de AMR is.”

Criteria voor nominatie

De genomineerden voldoen aan een aantal criteria om voor de prijs in aanmerking te komen. Zo moet er sprake zijn van een cultuur van structureel en informeel overleg tussen (centrale) ondernemingsraad, bestuur/raad van Bestuur en raad van Commissarissen/raad van Toezicht waarbij zowel de voordrachtcommissaris als andere commissarissen betrokken zijn. Uit deze overleggen moeten zij aantoonbare resultaten boeken op het gebied van sociale bedrijfsvoering, maar ook ten aanzien van lange termijn en duurzame bedrijfsvoering. En er moet oog zijn voor diversiteit en inclusiviteit. 

Driehoek 3D Trofee

Tijdens het congres wordt de Driehoek 3D Trofee uitgereikt aan de organisatie met het meest robuust en inhoudelijk overleg tussen alle raden en directies. De driehoek staat voor de partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur. De 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit.

 Lees meer informatie over het congres  van 23 november 2022.