Nieuws

Op maandag 12 september tekenden Avans Hogeschool en zorgorganisatie Prisma een convenant om hun samenwerking voor de komende 3 jaar te verlengen.

De Academie voor Welzijn Educatie en Gezondheid en de zorginstelling waar mensen met een beperking zorg krijgen werken sinds lange tijd samen, waarbij kennis en kunde uitgewisseld worden via stagewerkplekken, werkveldopdrachten en praktijkonderzoek. Zo maken eerstejaarsstudenten Mens & Techniek op Prisma’s Landpark Assissië kennis met hun toekomst als zorgtechnoloog. Hier bedenken zij technologische oplossingen bijvoorbeeld om nieuwe vormen van zorg en samenleven op het Landpark mogelijk te maken, een belangrijke pijler van het getekende convenant. 

Uitdagingen van nu

Centraal in het convenant staat de gedeelde opdracht waar Avans en Prisma nu voor staan: de veranderende samenleving die dwingt tot een omslag in de zorg en het onderwijs Avans leidt studenten op tot wendbare en veerkrachtige professionals. Zorgaanbieders zoals Prisma worden geconfronteerd met een veranderende zorgvraag van cliënten en hun families. Maatschappelijke problemen die door beide partners worden ervaren zijn de tekorten op de arbeidsmarkt en stijgende prijzen van  arbeid en materiaal.  

Co-creatie

Prisma en Avans zien kansen voor het tegengaan van deze problemen door co-creatie en samenwerkingen, zoals ook is vastgelegd in Avans’ Ambitie 2025.Prisma stuurt Avans in de werkveldbehoefte om zo het onderwijs toegespitst te houden op de praktijk. Tegelijkertijd speelt Avans hierop in door innovaties te signaleren en deze in te zetten voor een passend leeraanbod, om gericht in te spelen op dit werkveld. 

Haalbare doelen

De partners pleitten er bij het tekenen van het convenant dan ook voor om in gesprek te blijven en zo elkaars taal en cultuur te leren kennen. Met dit convenant zijn gezamenlijke doelen gesteld die haalbaar zijn in de praktijk en beide partijen vooruit helpen. “Dé mens met een verstandelijke beperking bestaat niet meer. Wij hebben stevige, stabiele mensen nodig. Daar dragen wij dan ook aan bij. Kom bij ons meedraaien, niet alleen de zorgstudent, en je gaat weg als ander mens”, meent Brigite van Haaften, Lid van de Raad van Bestuur Prisma en ondertekenaar van het convenant.