Nieuws

Tijdens het Congres Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit op donderdag 22 september is de Ondermijning Innovatie Award 2022 uitgereikt aan Avans Hogeschool. De prijs is gewonnen vanwege het innovatieve karakter waarop 3 afzonderlijk uitgevoerde projecten rondom ondermijning op bedrijventerreinen op elkaar aansluiten. 

Het meest innovatieve samenwerkingsverband in de aanpak van ondermijning, ontvangt jaarlijks de Ondermijning Innovatie Award. In de onderzoeken naar ondermijning op bedrijventerreinen, komen 3 projecten van het lectoraat Ondermijning samen. Centraal hierin staat data-gedreven en informatie-gestuurd werken. Op provinciaal niveau, het niveau van gemeenten en van de ondernemers op een bedrijventerrein geeft het inzicht in mogelijk ondermijnende activiteiten en biedt het direct een handelingsperspectief om met de relevante partijen aan de slag te gaan.  
Deze relevante partijen zijn de Taskforce RIEC Brabant Zeeland en het Platform Veilig Ondernemen. De vervolgstap bestaat uit het in samenspraak met de relevante partijen tot een aanpak op maat komen, zoals de inzet van preventieve of bestuurlijke interventies. 

Jimmy Maan en Jonas Stuurman, onderzoekers van het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht: “We hadden deze Award niet verwacht, gezien de vele innovatieve projecten die we overal zien op de aanpak van ondermijning. We waarderen deze erkenning voor onze projecten. We hebben de afgelopen jaren met diverse partners samen hard gewerkt aan onderzoeken en concrete tools die mensen uit de praktijk ook echt helpen in de aanpak van ondermijning.” 

Samenwerking

In de 3 projecten is door het lectoraat gewerkt aan een risicotaxatietool voor de provincies Noord-Brabant en Gelderland, waarbij een dashboard is gemaakt dat zicht geeft op de relatieve kwetsbaarheid van bedrijventerreinen voor ondermijnende activiteiten. In een Toolbox Bedrijventerreinen  zijn werkprocessen en interventies vastgelegd. Ook ontwikkelde het lectoraat een scan die op een laagdrempelige manier ondernemers betrekt bij het in kaart brengen van signalen van ondermijning en criminele inmenging. Daarnaast zijn tools ingezet om ondernemers op bedrijventerreinen weerbaar te maken tegen misbruik van hun ondernemingen door criminelen.

Ondermijning heeft meerdere definities, maar  het gaat in de kern over de maatschappelijke effecten van georganiseerde criminaliteit. Het lectoraat Ondermijning van Avans Hogeschool, onderdeel van het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht, maakt inzichtelijk hoe processen en mechanismen van ondermijning werken. Welke rol burgers, professionals en hun organisaties daarbij spelen en hoe deze weerbaarder te maken zijn tegen deze ontwikkelingen. 

Samenwerkende partijen 

In de 3 projecten werd samengewerkt met verschillende partijen om gezamenlijk tot dit resultaat te komen: Platform Veilig Ondernemen (PVO) Brabant-Zeeland, CentERdata, Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, Gemeente Den Bosch, Hogeschool Amsterdam en Hogeschool Rotterdam.