Nieuws

John Jorritsma is per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool. Tegelijkertijd treedt Meindert van Duijvenbode, directielid van Yenlo Group BV, toe tot het toezichthoudend orgaan van de hogeschool.

Burgemeester Jorritsma voorzitter Avans

Jorritsma (65) neemt het stokje over van Ruud Vreeman die deze functie vanaf 2014 bekleedde en het einde van zijn statutaire termijn heeft bereikt. Aankomend voorzitter Jorritsma is vanaf 2016 burgemeester van Eindhoven. De toekomstig voorzitter van de Raad van Toezicht van Avans was in het verleden eveneens burgemeester van Cranendonk. Ook was hij directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Commissaris van de Koningin in Friesland. 


Jorritsma: “Avans heeft een ambitieuze ontwikkeling ingezet met Ambitie 2025 waarin studenten worden opgeleid die wendbaar en veerkrachtig zijn en met kennis, vaardigheden en inzichten aan de slag kunnen gaan. Ik lever graag de komende jaren mijn bijdrage om dit bestuurlijk te ondersteunen en de verdere ontwikkeling en groei mogelijk te maken.”


Huidig voorzitter Vreeman: “Ik heb 8 jaar met veel plezier de Raad van Toezicht voorgezeten. Avans is een prachtige hogeschool waar doorlopend wordt gewerkt aan vernieuwing. Avans loopt voorop. Daar hoort een passende raad bij. Met de komst van John Jorritsma als voorzitter en Meindert van Duijvenbode als nieuw lid wordt dat gecontinueerd.”   


Van Duijvenbode (50) is gekozen mede op voordracht van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). Met zijn komst is de RvT voltallig en bestaat verder uit Saskia Lavrijssen, Ugur Pekdemir, Femke Aarts en Josephine de Zwaan. De Raad van Toezicht controleert en adviseert het beleid van het College van Bestuur (CvB) van Avans Hogeschool. Het CvB bestaat uit Philippe Raets (voorzitter), Jacomine Ravensbergen (vicevoorzitter) en Sarah Wilton (lid).


Avans Hogeschool heeft in totaal 13 vestigingen in de steden Tilburg, Den Bosch en Breda. Er studeren ruim 35.000 studenten aan de academies met in totaal 54 opleidingen. Er werken ruim 3400 mensen bij Avans.