Nieuws

Avans Hogeschool geeft in Den Bosch voorrang aan het nieuwbouwproject op de Onderwijsboulevard en pakt op een later moment de verbouwing van het EKP-gebouw aan de Parallelweg op.

Het bouwproject op het EKP-terrein heeft te maken met vertraagde vergunningen en met het landelijke stikstofprobleem. Dit zorgt voor te veel onzekerheden, waardoor Avans heeft besloten de EKP-aanbesteding terug te trekken en op een later moment weer in de markt te zetten.

Onlangs gaven we aan dat wereldwijde ontwikkelingen gevolgen hadden voor de 3 grote bouwprojecten van Avans. Om risico’s beheersbaar te houden, besloot het College van Bestuur toen om deze projecten in tijd ná elkaar te plaatsen en te beginnen met de verbouwing van het EKP-gebouw. Die volgorde is nu veranderd. Avans geeft voorrang aan de nieuwbouw op de Onderwijsboulevard, omdat we daar met minder onzekerheden te maken hebben.

De volgorde van de 3 grote bouwprojecten van Avans is op dit moment als volgt, maar kan als gevolg van ontwikkelingen later ook weer wijzigen:
•    Nieuwbouw Onderwijsboulevard, Den Bosch
•    Verbouwing EKP-gebouw Parallelweg, Den Bosch
•    Renovatie Hogeschoollaan, Breda
De verbouwing van Open X in Breda hebben we, zoals we op 17 mei aangaven, losgetrokken van de renovatie Hogeschoollaan in Breda. We verwachten begin 2023 te kunnen starten met de verbouwing van Open X.  

Verwachte planningen

De status van de 2 Bossche bouwprojecten is als volgt:
•    Nieuwbouw Onderwijsboulevard: als het technisch ontwerp in najaar 2022 akkoord is, gaan we de aanbesteding van dit project vervolgen. We hopen dan rond de zomer van 2023 te kunnen starten met bouwen.
•    Verbouwing EKP/Parallelweg: deze aanbesteding kan worden gestart zodra de procedure van de Onderwijsboulevard voldoende helderheid biedt om verder te gaan en de huidige onzekerheden m.b.t. vergunningen en stikstof rondom het EKP zijn opgelost. 
Zodra we meer duidelijkheid hebben (eind 2022 - zomer 2023) over het vergunningstraject en de stikstofproblematiek rondom het EKP-terrein, zou de nieuwe EKP-aanbesteding weer voorbereid kunnen worden.
Als er op dat moment nog te veel onzekerheden zijn rondom het EKP-traject, dan pakken we eerst de aanbesteding op van de renovatie Hogeschoollaan in Breda.  

Gevolgen uitstel EKP-verbouwing

De verbouwingsplannen van het EKP-gebouw blijven verder ongewijzigd. Avans gelooft in de waarde en kracht van het Avans Creative Innovation cluster en deze ambitie wordt dan ook vol doorgezet.   

Vragen

Heb je vragen over dit bericht? Mail dan naar [email protected].