Nieuws

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam benoemt Avans lector Ton van Kollenburg per 1 september tot lector Digital Drivers for Circularity van het Kenniscentrum Business Innovation. Kollenburg gaat onderzoeken hoe het verzamelen, beheren en delen van data door mkb-bedrijven kan bijdragen aan circulaire productie en consumptie. Een beter gebruik van data is een cruciale voorwaarde voor de ontwikkeling van de circulaire economie. Maar veel mkb-bedrijven lopen hierin achter.

Van Kollenburg promoveerde in 2003 aan de TU Eindhoven op het thema ‘Taakgroepen: duurzaam verbeteren?’ Als manager en consultant deed hij later ervaring op met het realiseren van verbeterprogramma’s.

Improving Business

Van Kollenburg is bij Avans werkzaam als lector Improving Business, waar hij zich richt op verander- en verbetermanagement en het optimaliseren van de interactie tussen mensen en technische systemen. Van Kollenburg combineert straks deze functie met zijn nieuwe lectoraat aan Hogeschool Rotterdam.

Circulariteit

Met de benoeming van Van Kollenburg gaat het thema circulariteit een sterkere rol spelen in het onderwijsprogramma van Hogeschool Rotterdam. Op dit terrein zijn de lectoren Koen Dittrich (Circulaire Businessmodellen), Marcel den Hollander (Circulaire Maakindustrie) en Gijsbert Korevaar (Energietransitie) al actief.

“Met de komst van Ton hebben we een waaier aan verschillende onderzoeksperspectieven in huis op het gebied van circulariteit”, vertelt bestuurslid van Hogeschool Rotterdam Zakia Guernina. “De transitie naar circulaire processen is juist voor Rotterdam een belangrijk vraagstuk door de lokale industrie, de positie van de stad in internationale bevoorradingsketens, de omvangrijke bouwnijverheid en het tuinbouwcluster in de regio.”