Nieuws

Bij Avans streven we naar een gelijkwaardige en volwaardige behandeling van iedereen. Uit cijfers blijkt dat studenten en medewerkers de hogeschool als een veilige en inclusieve omgeving zien waar je jezelf kunt zijn. Toch is er op dit gebied nog terrein te winnen. Daarom ondertekende Avans op 9 juni het Charter Diversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf.

Namens Avans ondertekende vicevoorzitter Jacomine Ravensbergen het charter. Naast Avans ondertekenden ook ROC Mondriaan, Nyenrode Business Universiteit, de MBO Raad en ICM Opleidingen & Trainingen het charter in het Dr. Albert Heijn-gebouw op de campus van Nyenrode. Het doel is het bevorderen en stimuleren van diversiteit en inclusie op de werkvloer. 

Zichtbaarheid 

Belangrijke drijfveer voor Avans om het charter te ondertekenen is om zichtbaar te maken dat we actief met dit vraagstuk bezig zijn. “Het is geen praatje voor de vaak”, vertelt Jacomine. “Met de ondertekening beloof je iets. Je levert een plan van aanpak aan en monitort het gehele proces. De SER gaat ons regelmatig om updates vragen en volgt onze voortgang. Dat geeft ons een extra duw in de rug om hier mee bezig te blijven.” 

Ze stelt dat de hogeschool het bevorderen van de diversiteit en inclusie te lang heeft laten liggen en wil daarom een inhaalslag maken. “We willen het snel doen, maar dat moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Zeker niet bij een onderwerp als dit. Daarom willen we het proces in stapjes gaan volbrengen en studenten en medewerkers hierbij betrekken.”

Plan van aanpak

Over 6 maanden moet Avans een plan van aanpak bij de SER inleveren waarin staat hoe we de diverse en inclusieve omgeving gaan realiseren. Volgens Jacomine moet de verandering van bovenaf worden uitgedragen, maar moet de input van de studenten en medewerkers komen. “Actieonderzoek is hierbij een belangrijk onderdeel. Wij willen met studenten en medewerkers in gesprek gaan over wat goed gaat, wat zij anders zouden willen zien of wat hen dwarszit. Alleen dan krijgen brede begrippen als diversiteit en inclusie betekenis.” 

Naast het actieonderzoek dat binnenkort start, is de afgelopen tijd ook input opgehaald uit lopende en nieuwe projecten. Zo is de roze helpdesk een al langer bestaand en groeiend initiatief van Paula Contreras Carballada. Met steun van het College van Bestuur en de academie is de helpdesk inmiddels actief voor geheel Avans, inclusief de studiekiezers. Daarnaast ging de pilot met de genderneutrale toiletten onlangs van start. “Van deze en andere projecten en de input die we hiervan krijgen leren we veel”, aldus Jacomine. 

Concrete doelen

Het CvB heeft een aantal concrete doelen opgesteld om van Avans een meer diverse en inclusieve omgeving te maken. Zo worden bestaande projecten verder uitgelicht en opgeschaald en nieuwe initiatieven opgezet. Daarnaast wordt naar verwachting na de zomer een actieonderzoeker en chief diversity officer aangesteld. Zij gaan zich bezighouden met de ontwikkeling en uitvoering van de plannen in de praktijk. 

Inclusie centraal 

“We willen dat inclusie in het beleid centraal komt te staan. We moeten ons niet blindstaren op het binnenhalen van een bepaald aantal mensen van een specifieke afkomst of leeftijd. Dat is voor mij niet het doel. Het doel is om voor iedereen die bij Avans wil studeren of werken inclusief te zijn.” Een quote die tijdens de ondertekenbijeenkomst voorbijkwam, is volgens Jacomine tekenend voor de manier waarop Avans haar beleid wil gaan voeren: ‘Diversiteit is geen zegen, tenzij je weet te komen tot inclusie’. 

Evaluatie

Een jaar na de ondertekening van het charter volgt een evaluatie en maakt Avans de balans op. Jacomine: “Persoonlijk hoop ik dat er dan bijvoorbeeld meer community’s zijn. We zien dat de roze helpdesk al echt een community heeft gecreëerd, dat geldt ook voor de internationale studenten en medewerkers van Avans. Ik hoop dat dit voor meerdere diversiteitthema’s gaat ontstaan.”

Jacomine stelt dat een leerproces vallen en opstaan kent. Daarom is het belangrijk dat iedereen die zich tot het proces verhoudt, zich lerend opstelt en niet verwacht dat alles in een keer goed gaat. “Als het gaat om diversiteit en inclusie is Avans nog in een beginfase. We moeten nog volwassen worden en dat gaat niet zonder slag of stoot. Respectvol en lerend ontwikkelen, dat is het devies.”

De ondertekenaars van het charter

Foto's door Sander Foederer