Nieuws

Wereldwijd zijn het onzekere tijden voor de bouwmarkt. We zien grote prijsstijgingen in onder meer grondstoffen, bouwmaterialen, gas, energie en arbeid. De prijsstijgingen worden ook doorgevoerd bij gebouwinstallaties, meubilair en AV-middelen. Daarnaast worden we geconfronteerd met problemen in het leveren van materialen en onderdelen. Dit raakt de 3 grote bouwprojecten waaraan Avans op dit moment werkt: de verbouwing van de Hogeschoollaan en Open X in Breda en de verbouwing van het EKP-gebouw en de nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard 256 in Den Bosch.

Avans heeft zich daarom de afgelopen weken beraden hoe om te gaan met deze nieuwe werkelijkheid. Avans wil verstandig omgaan met beschikbare budgetten en voorkomen dat het onderwijs problemen ondervindt door vertraagde bouwprojecten, maar wil ook dat de uitvoering van de Ambitie 2025 door kan gaan. Het CvB heeft daarom een besluit genomen dat ervoor moet zorgen dat de risico’s die er nu zijn rondom bouwprojecten, beheersbaar blijven. Zowel financieel beheersbaar, als ook beheersbaar voor de organisatie van het onderwijs.

Een combinatie van effecten van de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en grote stijgingen van de energieprijzen, zijn de oorzaken van de problemen. Omdat het naar verwachting nog geruime tijd duurt voor de prijzen weer stabiel zijn en de productie en toelevering op orde, is het noodzakelijk om te kijken wat de mogelijke effecten konden zijn en hoe hiermee om te gaan.

CvB-besluit

Het CvB heeft besloten tot een aanpak waarbij het belangrijkste onderdeel is dat de projecten in tijd na elkaar geplaatst worden, het volgende project wordt opgepakt als er duidelijkheid is over het eerdere project. Daarmee kunnen we steeds per project bekijken wat de kosten zijn en vervolgens besluiten of, met welk budget en onder welke condities, we door kunnen gaan. Op die manier kunnen we weloverwogen keuzes maken om op een gecontroleerde manier verder te gaan.

Bij onze besluiten houden we onze Ambitie steevast voor ogen en kijken we hoe we de huisvesting optimaal hierop kunnen laten aansluiten. Samen met de inschatting van de risico’s van uitloop van bouwfases voor het onderwijs, heeft ook dit bepaald hoe we de volgorde nu hebben vastgesteld:
1.    Verbouwing EKP-gebouw aan de Parallelweg, Den Bosch
2.    Nieuwbouw Onderwijsboulevard 256, Den Bosch
3.    Renovatie Hogeschoollaan, Breda

Door het in volgorde plaatsen van de bouwprojecten, voorzien we gevolgen voor de diverse projecten: 

Verbouwing EKP/Parallelweg 21

Volgens planning zal rond september 2022 de uitkomst van de aanbesteding van dit project bekend zijn. 

Nieuwbouw Onderwijsboulevard 256

De voorbereidingen van de nieuwbouw lopen door. De laatste fase van de aanbesteding kan gestart worden, zodra de EKP-procedure voldoende helderheid biedt om verder te gaan.

Open X (Hogeschoollaan)

De renovatie Hogeschoollaan splitsen we in 2 aparte projecten: de renovatie zelf en de geplande verbouwing van Xplora naar Open X, de nieuwe, fysieke landingsplaats voor interdisciplinair onderwijs, onderzoek en ondernemerschap.
Omdat Open X een wezenlijk onderdeel is van de Ambitie 2025 èn de verbouwing het onderwijs niet raakt, willen we wel doorgaan met een aanbesteding voor Open X. Dit is onder voorbehoud van goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het vooruitzicht is dat we de eerste maanden van 2023 kunnen starten met deze verbouwing.

Renovatie Hogeschoollaan

De aanvang van de renovatie van de Hogeschoollaan wordt opgepakt na de voorgaande projecten. We vinden het belangrijk dat het onderwijs tijdens deze complexe verbouwing zo min mogelijk wordt verstoord. Op dit moment kan het project niet goed worden uitgevoerd, omdat de beschikbaarheid van materialen onzeker is. Hierdoor is de kans op vertraging groot, waardoor het onderwijs wel gehinderd zou worden. 

We weten niet precies wanneer elke fase kan beginnen. Alle ontwikkelingen in de wereld en de bouw houden we goed in de gaten. Zodra we een volgende stap kunnen zetten, zullen we dat doen. Vanzelfsprekend zullen we daarover communiceren.