Nieuws

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een beurs toegekend aan Eefje Hendriks, docent-onderzoeker bij Avans. Het gaat om de Veni-beurs, een financieringsinstrument uit het NWO-talentprogramma. Hendriks ontvangt de beurs voor haar onderzoek naar wederopbouw van veilige huizen in kwetsbare gemeenschappen. Na de zomer begint Hendriks met haar onderzoek, waarvoor ze gaat samenwerken met de Universiteit Twente.

Rampen zijn een groot en groeiend probleem. Jaarlijks worden 185 miljoen levens getroffen door natuurrampen, vooral in lage-inkomenslanden, in slecht gebouwde huizen. Om de risico's van rampen te bestrijden, is bestendige huisvesting cruciaal. Maar vaak worden essentiële bouwtechnieken niet gebruikt door de meest kwetsbaren, ondanks de hulp van humanitaire organisaties en regeringen. De keuzes die bij de wederopbouw worden gemaakt, worden nog onvoldoende begrepen. De nieuwe studie van Hendriks onderzoekt deze keuzes, om effectieve en gerichte hulp te creëren en de veerkracht van gemeenschappen die huizen herbouwen na rampen te vergroten.

Studenten kunnen deelnemen

Doel van dit project is om erachter te komen wat voor noodhulp echt effectief is, onder andere in samenwerking met het Rode Kruis. Avansstudenten krijgen de mogelijkheid om deel te nemen. Er zijn met name uitdagingen voor studenten van de opleidingen bouwkunde, civiele techniek, ruimtelijke ontwikkeling, sociaal werk en communicatie. Studenten die interesse hebben zijn van harte welkom om contact op te nemen via [email protected].

Volgende stappen

Hendriks begint door contact te leggen met experts uit vooraanstaande academische en humanitaire netwerken, om indicatoren te identificeren die belangrijk zijn voor beslissingen over wederopbouw. Vervolgens ontwikkelt ze een interdisciplinair gedragsmodel. Hendriks: “Ik sta te popelen om dit uiterst relevante onderwerp te bestuderen en een verschil te maken in het leven van degenen die het kwetsbaarst zijn voor rampen. Eerst moeten we beter begrijpen hoe mensen beslissingen nemen voordat we beslissen hoe we steun kunnen verlenen. Het is mijn doel uit te zoeken welke hulp op welk moment het beste werkt en de meeste impact heeft.”

Achtergrond

Eefje Hendriks werkt al vele jaren voor Avans Hogeschool als docent, onderzoeker, coördinator van een rampen-, klimaatverandering- en migratie gerelateerd studieprogramma en projectleider bij het lectoraat Nieuwe Materialen en hun Toepassing. Eerder promoveerde ze aan de TU Eindhoven (2020) op haar onderzoek naar de rol van bouwkundige kennis in de wederopbouw na natuurrampen, dat ze in samenwerking met Avans deed. Ze keek naar effectieve communicatie om de kwetsbaarheid van woningen in de wederopbouw te verminderen.

Nepal, de Filippijnen en Senegal behoren tot de landen waar ze veldonderzoek deed naar afgelegen gemeenschappen die door rampen waren getroffen. Daarin werkten studenten mee tijdens hun afstudeerprojecten in het buitenland, spin-offs met humanitaire partners, minorprojecten in samenwerking met hulporganisaties, stages en korte opdrachten voor vrije studiepunten.

Voor het betrekken van studenten in relevante praktijkopgaven, en ook het werken met studenten in de migrantenopvang in Europa werd ze verkozen tot Duurzaamste docent van Nederland in het hoger onderwijs (2020). Hendriks is ook dagelijks bestuurslid van Technology for Global Development, aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar zij ook die brug slaat tussen wetenschap en praktijk. Daarnaast is ze gastdocent aan de Universiteit van Sydney en de Internationale Universiteit van Catalunya.