Nieuws

In maart verscheen het eerste deel van het interview met Philippe Raets en Gerdinand Bosch, waarin zij vertelden over het unieke karakter van de Ambitie 2025. In dit vervolg hebben we het met Philippe en Gerdinand over de 5 bouwblokken die samen het fundament van de ambitie vormen: onderwijs, onderzoek, co-creatie, technologie & data en organisatie. “De generatie van nu maakt haar eigen keuzes.”

Onderzoek is een belangrijke pijler onder de ambitie. Avans wil naast een excellente onderwijsinstelling ook een volwaardige kennisinstelling zijn.

Hoe draagt dit bij aan de ambitie?

Philippe: “We willen niet het onderwijs van gisteren zijn, maar het onderwijs van morgen. De kracht van onderzoek is dat je nieuwe werelden verkent en nieuwe inzichten opdoet. Dat levert het onderwijs gigantisch veel input op. En door dat onderzoek binnen Avans te organiseren, ontstaat er een win-winsituatie. Enerzijds hebben studenten en docenten een fantastische ervaring door mee te draaien in onderzoeksprogramma’s. Anderzijds wordt de praktijk gevoed door actuele inzichten. Als we zo een levende cirkel kunnen maken, mogen we onszelf stilaan een kennisinstelling noemen.”

“Bij Avans hebben we 30 lectoren, deskundige collega’s die werken aan praktijkgericht onderzoek en steeds beter de verbinding leggen met het onderwijs. Nu is het tijd voor de volgende stap om te voorkomen dat er straks 30 paardjes in de wei rondhobbelen die allemaal op zichzelf staan. Dat doen we door keuzes te maken. Onze focus leggen we op 4 zwaartepunten, die ook 4 organisatieonderdelen worden. Daarin gaan lectoren en onderzoekers de krachten bundelen. Zo verbeteren we niet alleen de kwaliteit, maar kunnen we meer impact maken.”

Naast onderzoek zijn er nog 4 bouwblokken: onderwijs, organisatie, co-creatie en technologie & data.

Hoe verhouden die thema’s zich tot de ambitie?

Gerdinand: “Om te beginnen bij het onderwijs: in de kern willen we dat alle studenten de keuzevrijheid krijgen die zij nodig hebben om in hun ontwikkeling te groeien. Of dat nu richting een diploma of deelcertificaat is. Studenten krijgen de regie over hun eigen leerproces. Daar gaat het om.”

Philippe: “Ik was laatst op bezoek bij het Avans Ondernemerscentrum en sprak daar veel studenten. Wat me toen weer opviel, was hoe zelfbewust en volwassen die jonge mensen in de wedstrijd zitten. Dat is echt een clash van generaties: in mijn tijd ging je een opleiding doen, volgde je het rooster dat voor jou bedacht was en ging je jezelf soms een week ophokken om je examens te halen. Als je je diploma had behaald was je hartstikke trots, maar toen je aan het werk ging merkte je dat je niets kon… De generatie van nu laat dat niet meer gebeuren! Die maakt haar eigen keuzes.”

“Jongeren weten dus steeds beter wat ze willen. Maar ze ontwikkelen zich ook tijdens hun studie. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het meisje dat de bakkersopleiding koos bij mijn vorige werkgever (mbo-school Zadkine, red.), maar al snel ontdekte dat ze de koksopleiding veel interessanter vond. Je wilt studenten dus de ruimte geven om te switchen, verbreden of verdiepen.”

Het volledige interview lees je op BijAvans.nl.

Lees ook wat de ambitie zo bijzonder maakt volgens Gerdinand en Philippe.