Nieuws

Biedt jouw organisatie online opvoedingsondersteuning en wil je weten wat de kwaliteit van de alliantie is tijdens het beeldbellen, je chatgesprek of e-consult?

Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving heeft op basis van gevalideerde internationale vragenlijsten de ‘Vragenlijst Online Alliantie’ ontwikkeld. Met 11 vragen over vertrouwen en samenwerking, voor de hulpvrager én voor de hulpverlener. Een goede alliantie voorspelt een beter effect van de hulp. En andersom, als er onbegrip, wantrouwen of onduidelijkheid is, verstoort dit de hulpverlening. Met de vragenlijsten kunnen we achterhalen óf de hulpvrager en hulpverlener het contact op dezelfde manier waarderen. Welke belemmerende en bevorderende factoren zijn er in de online alliantie? De resultaten geven dus heel bruikbare feedback. 

Doe mee met dit praktijkgericht onderzoek en ontwikkel je online hulpverlening. Wil je als organisatie gebruik maken van dit instrument of meer informatie krijgen, stuur ons dan een e-mail