Nieuws

Op vrijdag 1 april 2022 houdt Henk Spies, lector Mind the Gap, zijn lectorale rede. Als lector van Avans en Expertisecentrum Veiligheid vertelt hij in Den Bosch ten overstaan van collega’s, lectoren en genodigden over de kloof tussen burger en overheid.

Kloof overheid en burgers

Het wil maar niet boteren tussen overheid en burger. Wat kunnen we daaraan doen? Hoe kunnen we mensen die soms anders in het leven staan toch bij de samenleving betrekken? Het lectoraat Mind the Gap richt zich op de kloof tussen overheid en burgers, daar waar die het grootst is: in de rafelranden van de samenleving.

Vergroten handelingscompetentie

Professionals staan voor de uitdaging om dat wat mag en moet te verbinden aan dat wat kan en helpt. Dat is complex en zelden rechtlijnig. Het vraagt praktische wijsheid. Maar hoe ontwikkel je die? Hoe kunnen we maatwerk simpeler maken en de handelingscompetentie van professionals vergroten? 

Programma lectorale rede

14.30 – 15.00    Inloop gasten lectorale rede
15.00 – 15.10    Opening door Ron Tenge, Directeur Leer- en Innovatiecentrum Avans Hogeschool
15.10 – 15.30    Bart Reedijk, Re-integratie Officier gemeente Dordrecht, samen met een ervaringsdeskundige
15.30 – 15.45    Marcel van Druenen, Directeur SAM, Projectleider Vakmanschap en Adviseur Sociale Innovatie
15.45 – 16.30    Lectorale Rede Henk Spies - Naar een lerende praktijk van inclusie en veiligheid
16.30 – 16.45    Overhandiging lectorale keten door Jacomine Ravensbergen, Lid College van Bestuur van Avans Hogeschool
16.45 – 17.45    Nazit en borrel

Meer informatie 

Meer informatie over het lectoraat van Henk Spies en zijn onderzoeksgroep Mind the Gap.

Aanmelden lectorale rede

Aanmelden voor de lectorale rede van Henk Spies.