Nieuws

De oorlog in Oekraïne heeft enorme gevolgen voor Oekraïense en Russische studenten bij Avans. Naast zorgen om het lot van familie en vrienden dreigen er financiële problemen. Het College van Bestuur heeft bepaald om aan hen financiële ondersteuning te bieden.

Kostenposten

Op dit moment studeren bij Avans Hogeschool 6 Oekraïense studenten en 16 studenten met een Russisch paspoort. Het College van Bestuur besluit deze studenten financieel te ondersteunen met een drietal maatregelen. Deze zijn gericht op 3 grote kostenposten: het collegegeld, huur en levensonderhoud.

“Het is natuurlijk dramatisch wat deze studenten overkomt. Naast mentale ondersteuning en steun bij de studievoortgang, is het van belang om hen ook financieel te helpen. We kunnen formeel op dit moment alleen gebruik maken van de bestaande noodfondsregeling. Daarom zetten we twee extra financiële voorstellen in om de studenten tegemoet te komen’, stelt Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van het CvB.  

Noodfonds

Uit het bestaande Noodfonds van Avans Hogeschool wordt een eenmalige lening van 2500 euro aangeboden. Verder kunnen de studenten uitstel van betaling krijgen voor het resterende deel van het collegegeld voor het studiejaar 2021-2022. Ook biedt Avans hen gedurende drie maanden 250 euro per maand aan, zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dit laatste wordt betaald uit een tijdelijke extra noodfondsvoorziening. 
De studenten op wie het betrekking heeft, kunnen voor de financiële ondersteuning via de studieloopbaanbegeleider of het decanaat een verzoek indienen bij de commissie Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). De studenten krijgen daarover ook zelf een informatieve e-mail volgende week.

Landelijke regelingen

Ook op landelijk niveau kijken hogescholen op welke wijze Oekraïense en Russische studenten financieel geholpen kunnen worden. Daarover voert de Vereniging Hogescholen gesprekken met de onderwijsinstellingen en het ministerie van OCW.