Nieuws

In het onderzoek Ouder in Detentie onderzoeken we hoe we kinderen van gedetineerde vaders kunnen bereiken én wat zij nodig hebben. Onlangs kwam onze eerste nieuwsbrief uit.

In deze nieuwsbrief delen we elk kwartaal onderzoeksresultaten en andere informatie over dit project.

Bescherming

Kinderen van gedetineerde ouders zijn kwetsbaar en leven in moeilijke omstandigheden. Welk ondersteuningsaanbod is er al voor deze kinderen? Hoe kunnen we dit aanbod doorontwikkelen zodat de beschermende factoren vergroot worden? Dat zijn enkele vragen waar het in het project Ouder in Dertentie om draait.

Om meer ernstige problemen of de overdracht van intergenerationeel geweld en criminaliteit te voorkomen, is vroegtijdige signalering nodig. Op die manier kunnen factoren vergroot worden die deze kinderen beschermen. Deze factoren werken vaak als een buffer voor de problemen waarmee deze kinderen op de korte of lange termijn geconfronteerd worden.

Preventief

Met de resultaten van dit actieonderzoek ontwikkelen de initiatiefnemers van het project een aanpak om kwetsbare kinderen en gezinnen waarvan de vader gedetineerd is, te identificeren en te bereiken. Zo kunnen ze hun noden en behoeften in kaart brengen. Ook ontwikkelen ze een landelijk handelingskader en een netwerkaanpak voor professionals om vroegtijdig en preventief beschermende factoren te versterken.

Nieuwsbrief

In het kader van het project Ouder in Detentie verschijnt elk kwartaal een nieuwsbrief. Daarmee houden we geïnteresseerden op de hoogte van het verloop van het project. In de nieuwsbrief delen we onderzoekresultaten en andere interessante, relevante informatie.

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Ouder in Detentie is een onderzoek dat ZonMw subsidieert. Het wordt uitgevoerd door de lectoraten Transmuraal Herstelgericht Werken en Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties, samen met PI Dordrecht en PI Vught, de gemeenten Breda en Den Haag, Exodus Nederland en het Expertisecentrum K I N D.

Lees hier de eerste editie van onze nieuwsbrief.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: