Nieuws

Op 4 maart zetten de eerste partners van Avans hun handtekening onder de nieuwe Gedragscode duurzaamheid. De gedragscode is opgesteld om ervoor te zorgen dat leveranciers van Avans zich houden aan onze duurzaamheidsstandaarden. Voor zover bekend is Avans de eerste onderwijsinstelling die haar leveranciers vraagt om zo’n gedragscode te ondertekenen. Initiatiefnemer is Maurice van Boxtel, coördinator duurzame bedrijfsvoering. Samen met Matthieu van Waardenburg, die namens onze horecapartner Eurest Campus Catering zijn handtekening zette onder de gedragscode, legt hij uit waarom dit een belangrijke stap voor Avans is. “Alle partners die we benaderden om de gedragscode te ondertekenen, waren enthousiast.”

Hoe is de gedragscode eigenlijk tot stand gekomen? “We zijn zorgvuldig te werk gegaan”, vertelt Maurice. “Aan studenten heb ik gevraagd of een gedragscode ons zou helpen sneller te verduurzamen. Uit hun onderzoek bleek dat zeker zo te zijn. Ik schreef de conceptversie, duurzaamheidsspecialisten binnen Avans en onze partners gaven feedback en daarna keken studenten er nogmaals naar in het kader van hun minor. Op basis daarvan is de uiteindelijke gedragscode tot stand gekomen. Dat studenten participeren, moet vanzelfsprekend zijn. Ze mogen onderzoeken, meedenken en meedoen.”

Tweerichtingsverkeer

Een van de eerste ondertekenaars van de gedragscode is Eurest, onderdeel van de Compass Group. Eurest is al ruim 8 jaar verbonden aan Avans. En dat is niet voor niets, vertelt Matthieu. Hij is namens Eurest verantwoordelijk voor vrijwel alles wat met eten en drinken te maken heeft bij Avans. “We zijn continu bezig met verbeteren: zo hebben we een roadmap op het gebied van verduurzaming. Natuurlijk kan niet alles van 1 kant komen. We zijn partners die elke dag samen willen verbeteren. Voor onze gasten én voor de wereld. Net als bij Avans is duurzaamheid een speerpunt. Daarin trekken we echt samen op.”

Maurice knikt: “Eurest komt de afspraken na, maar ook wij vinden het veel belangrijker dat er sprake is van tweerichtingsverkeer. Zeker als het gaat om duurzaamheid, want het is eigenlijk al 5 óver 12. Wij willen samenwerken met partners die onze duurzaamheidsambities kunnen waarmaken. Vanaf nu leggen we onze gedragscode altijd voor aan potentiële leveranciers. Op basis daarvan kunnen ze hun aanbieding doen. Maar ook buiten de kaders van het contract zoeken we naar mogelijkheden.”  

Co-creatie naar hoger niveau

Hoe gaat de gedragscode ons precies helpen? Maurice: “Het is een mooi instrument om de bewustwording rondom duurzaamheid te vergroten en de samenwerking te versterken op dit gebied. De code helpt ons namelijk om in gesprek te gaan met partners en op basis daarvan afspraken te maken. Anders gezegd: in de gedragscode staan uitgangspunten die je met elkaar vertaalt naar prestatieafspraken, die ook nog scherper kunnen zijn dan in het contract. Samen zoek je dus naar mogelijkheden om verder te verduurzamen. Zo zetten we de interne organisatie én onze leveranciers op scherp. De vrijblijvendheid verdwijnt.”

“Kortom: we zijn overtuigd van de impact van dit instrument. Niet alleen qua bewustwording, maar we brengen ook de co-creatie met onze partners naar een hoger niveau.”

Mission zero

De gedragscode staat niet op zichzelf, legt Maurice uit. “Het is een instrument van ons masterplan om naar circulaire bedrijfsvoering toe te werken in 2030: Mission Zero.”

Eurest heeft net als Avans de doelstelling ‘zero waste’ in 2030. “En in 2025 moet onze voedselverspilling gehalveerd zijn. In 2030 dient de uitstoot van broeikasgassen met 55% te zijn teruggebracht en hebben al onze maaltijden en diensten een positief effect op het klimaat. We hadden al de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als kapstok, maar onze werkwijze is nu ook gebaseerd op ons NuLA-gedachtegoed. Dat houdt kort gezegd in dat al onze activiteiten een positieve milieu-impact hebben en dat we toewerken naar zero emission, zero waste en zero footprint. We denken niet alleen aan het milieu, maar hebben ook oog voor mensen: bijvoorbeeld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.”

“En dat inspireert Avans weer”, vult Maurice aan.

Samenwerking van facilitaire partners

Heeft de gedragscode gevolgen voor de huidige samenwerking tussen Avans en Eurest? “De gedragscode betekent niet dat het roer om moet, maar zet ons wel weer op scherp”, vindt Matthieu. Maurice: “Het is echt goed dat we al zo lang samenwerken. Verduurzamen doe je niet van de ene op de andere dag. Samen werk je geleidelijk toe naar een duurzame bedrijfsvoering. Die gedragscode komt voor Eurest echt niet uit de lucht vallen, maar niet alle partners zijn zo ver op het gebied van duurzaamheid. Die organisaties worden nu aan het denken gezet.” Maurice kijkt met plezier terug op 4 maart, toen de eerste leveranciers de gedragscode ondertekenden. “We hebben er een officieel moment van gemaakt en deze partners aan het woord gelaten. Zo konden we elkaar inspireren.”

Samen met andere partners van Avans heeft Eurest zich verenigd in de Facilitair Management Coalitie, een ketensamenwerking van facilitaire partners binnen Avans. De deelnemers spreken elkaar maandelijks en duurzaamheid staat steevast op de agenda. Matthieu: “We dagen elkaar uit om met verbetervoorstellen te komen en initiatieven op het gebied van innovatie te delen. En laatst was er een leverancier die een workshop organiseerde. Daaruit ontstaan weer nieuwe ideeën.” Bij de gedragscode zijn niet alleen de facilitaire partners betrokken. Maurice: “Alle partners die we hebben benaderd om de gedragscode te ondertekenen, waren enthousiast. Niet alleen vanwege de stappen die zijn gezet, maar ook omdat ze nieuwsgierig zijn hoe ze nog meer kunnen verduurzamen. Ik merk ook toenemende interesse bij andere scholen. Dat is alleen maar goed.”

Broodje carpaccio

Wat betekent zo’n gedragscode, of het verduurzamen van de samenwerking met Eurest, voor studenten en medewerkers van Avans? Kunnen we straks nog een broodje gerookte zalm of carpaccio kopen? Eurest kijkt altijd kritisch naar het aanbod van eten en drinken, vertelt Matthieu. “Maar je moet er wel voor zorgen dat de gasttevredenheid overeind blijft. We hebben eerder geëxperimenteerd met een aanbod zonder vlees en vis. Maar dan kreeg de kok te maken met vervelende opmerkingen. Daarnaast vinden we net als Avans de keuzevrijheid voor studenten heel belangrijk. Dat wil niet zeggen dat we niets doen: in de Week zonder vlees en zuivel geven we een podium aan vegetarische en plantaardige alternatieven.”

“En we kijken naar manieren om de hoeveelheid vlees en vis te verminderen en groenten juist toe te voegen. We hebben berekend dat we 15% aan vlees en vis konden besparen en 233% aan groenten konden toevoegen zonder concessies te doen aan de gasttevredenheid. Samen met de organisatie Greendish hebben we zo ons complete voedselaanbod verduurzaamd. Door overal een deel van je vlees- en visaanbod te vervangen door groente, maak je landelijk enorm veel impact.”

Gewoon doen

“Wat ik trouwens belangrijk vind”, besluit Matthieu, “is dat we niet telkens breed uitmeten dat we goed bezig zijn. We moeten het gewoon doen. Natuurlijk is bewustwording belangrijk, maar voor de gasten draait het vooral ook om smaak en beleving. Dat we steeds duurzamer worden, blijkt vanzelf ook wel uit de rapportages.”

--------------------------------------------------------------

16 partners hebben de gedragscode van Avans inmiddels ondertekend:

 • Eurest Campus Catering
 • Uniglobe Travel
 • CSU
 • Ahrend
 • Renewi
 • Brouwers Groenaannemers
 • Lyreco Nederland kantoorartikelen en werkplekoplossingen
 • Ecosmart Nederland
 • Ketelaars Groenvoorzieningen
 • GoodMoovs Elektrisch vervoer
 • Rentokil
 • EBN Veiligheidsdienst
 • Maas Koffie
 • Kwirkey: Mobility and Parking
 • Donker Interieur
 • CWS Hygiëne