Nieuws

Een bijzondere samenwerking tussen de gemeente Den Bosch, Avans Hogeschool en 6 andere onderwijsinstellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. Hiermee krijgt iedere Bossche student de mogelijkheid om tijdens diens opleiding deel te nemen aan een project waarin een maatschappelijk vraagstuk centraal staat.

Dat kan op het gebied van duurzaamheid zijn, maar ook van data of positieve gezondheid. De vraagstukken sluiten waar mogelijk aan bij projecten vanuit de gemeente. Studenten werken in hun project samen met onderzoekers, docenten en studenten van andere opleidingen en scholen.

Talent ontwikkelen

Onlangs tekenden Avans-bestuurder Sarah Wilton, haar collega’s van de andere onderwijsinstellingen en de Bossche wethouder Ufuk Kâhya (Talentontwikkeling) een convenant over de samenwerking. “Studenten krijgen de kans om hun talenten nog meer te ontwikkelen”, aldus Kâya. “Door deze manier van samenwerken bouwen studenten niet alleen aan nieuwe ideeën voor maatschappelijke vraagstukken, ze doen zelf ook nieuwe vaardigheden en kennis(sen) op. En natuurlijk is het mooi dat ze hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de stad waarin ze studeren. Winst voor iedereen dus.”

Stadsbrede samenwerking

Avans Hogeschool is verheugd met de stadsbrede samenwerking. Sarah Wilton: “Dit convenant past bij onze ambitie waarin co-creatie met het werkveld een belangrijke pijler is. Ook sluit het aan bij onze wens om meer nadruk te leggen op onze hogeschool als een kennisinstelling. Leren van en met elkaar, in theorie en praktijk en daarbij ook relevant zijn voor ‘s-Hertogenbosch is iets waar wij allemaal naar uitkijken.”

De manier van werken die in het convenant centraal staat, is niet helemaal nieuw voor de scholen en de gemeente. Sinds 2019 is hier naartoe gewerkt vanuit City Deal Kennis Maken ‘s-Hertogenbosch. Dit landelijke initiatief wil het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken versnellen door studenten, docenten en onderzoekers hierbij te betrekken. Met dit akkoord wordt deze samenwerking verder geïntensiveerd en uitgebreid.

Mooie projecten

In de gemeente Den Bosch leidde deze samenwerking de afgelopen jaren al tot een aantal mooie projecten. Neem bijvoorbeeld het project ‘Wijk Vliertkwartier’. Studenten en docenten van de HAS Hogeschool, Avans Hogeschool en het Koning Willem I College werken daarbij samen met de gemeente aan een aantal thema’s binnen de gebiedsontwikkeling in het Vliertkwartier. Een ander project is de Corona Challenge die vorig jaar plaats vond. Daarbij haalden studenten van Avans Hogeschool, Fontys en Koning Willem I College verhalen rondom leed, veerkracht en betrokken burgerschap in coronatijd op en legden deze vast in foto’s, schilderijen, filmpjes, muziekclips en documentaires.

Meedoen

Wil jij als student bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk? Of heb jij als docent of onderzoeker ook een mooi project waarbij je op deze manier wilt samenwerken? Klik dan hier voor meer informatie. Of neem contact op met Marjolein Rojo of Leon Kuijpers via [email protected].