Nieuws

Het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool verzorgt een online lunchlezing op donderdag 10 maart 2022 van 12.00 - 13.30 uur.

Het onderwerp van de lunchlezing is ‘Herstelgericht werken met slachtoffers van anti-LHBT haatmisdrijven’. Geweld tegen holebi’s en transgenders valt onder de noemer van haatmisdrijven.

De insteek van deze misdrijven is vaak discriminatie. Ze worden louter gepleegd om redenen van haat, misprijzen of vijandigheid ten opzichte van personen die een andere geaardheid hebben of waarbij de gender niet overeenstemt met het geslacht bij geboorte. Het misdrijf raakt de identiteit van het slachtoffer. Bovendien zijn haatmisdrijven niet alleen gericht op een persoon, maar sturen ze een negatieve boodschap uit naar een hele gemeenschap.

Herstelgericht werken biedt een andere kijk op de rol en positie van het slachtoffer en dader. Het vraagt een herstelgerichte bril: het is meer dan alleen straf voor het gepleegde delict. Er is eveneens aandacht voor het slachtoffer: hoe kan de aangebrachte schade worden hersteld?

Tijdens de lunchlezing wordt aan de hand van een casus bekeken hoe een slachtoffer van een anti-LHBT haatmisdrijf in het eerste contact op een herstelgerichte manier ondersteund kan worden. Bart Claes (lector Transmuraal Herstelgericht Werken) en Lisa Rosielle (onderzoeker Expertisecentrum Veiligheid) verzorgen de lunchlezing.

Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken, met lector Bart Claes, leverde de afgelopen 2 jaar samen met Europese partners een bijdrage aan het project LetsGoByTalking, een project gericht op herstelgericht werken met daders en slachtoffers van haatmisdrijven. Vanuit deze betrokkenheid verzorgt het lectoraat deze lunchlezing.

Aanmelden voor de lunchbijeenkomst kan bij het secretariaat van het Expertisecentrum Veiligheid: [email protected]. Deelname is gratis. Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voor de lunchlezing de deelnamelink.

Vertegenwoordigers van de media kunnen voor hun aanmelding of vragen contact opnemen met onze afdeling Pers ([email protected] of 088 – 525 86 56). Zij kunnen u uitgebreid informeren en uw vragen helpen beantwoorden.

Dit project werd mogelijk gemaakt door het European Union’s Justice Programme (2014-2020).