Nieuws

Sekswerkers kunnen zich geremd voelen in het benaderen van hulpverlening als ze met geweld te maken krijgen. Oorzaak is het stigma dat aan hun werk kleeft. Dat is één van de conclusies uit onderzoek dat het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van Avans Hogeschool samen met Sterk Huis uitvoerde voor de gemeente Tilburg.

Doel van het onderzoek was meer zicht te krijgen op de geweldservaringen van sekswerkers  en daarmee professionals in de veiligheidszorg handvatten te bieden om dit geweld beter tegen te kunnen gaan. Het geweld vormt een terugkerend probleem, maar is ook nog ongrijpbaar. Uit onderzoek van SOA Aids Nederland uit 2018 bleek dat 97% van de sekswerkers in Nederland het jaar ervoor geweld had meegemaakt. Het ging dan niet alleen om fysiek en seksueel geweld, maar ook geweld op sociaal-emotioneel en financieel-economisch gebied. Van dit geweld deed slechts 21% van de sekswerkers melding bij de politie.

Aanbevelingen uit het onderzoek richten zich op een betere zichtbaarheid van misstanden onder sekswerkers. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of het mogelijk is om een ‘non profit bordeel’ te realiseren waar sekswerkers zelfstandig een ruimte kunnen huren. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat er onwetendheid en vooroordelen zijn over sekswerkers bij de professionals in de veiligheidszorg. Meer bekendheid en begrip kunnen bijdragen aan een beter beeld.

Het is geen toeval dat juist de gemeente Tilburg opdracht gaf tot het doen van dit onderzoek. Sinds 2019 heeft Tilburg namelijk een nieuw prostitutiebeleid. Belangrijke onderwerpen in dit beleid zijn het versterken van de positie van de sekswerkers en het tegengaan van misstanden en geweld in de seksbranche. Samenwerken met sekswerkers is het uitgangspunt.

Burgemeester Weterings: “Wij praten met elkaar, niet over elkaar. De kennis over elkaars wereld is van belang om samen passend beleid te ontwikkelen. Dit onderzoek past in die lijn: de groepsinterviews hebben het onderzoek vanuit de praktijk verrijkt. Ik ben er enorm trots op dat wij zo kunnen samenwerken aan betere werkomstandigheden voor deze beroepsgroep.”

De onderzoekers presenteerden hun resultaten onlangs aan de gemeente, die met de aanbevelingen aan de slag gaat. Daarnaast biedt de gemeente het rapport aan staatssecretaris Broekers-Knol aan. Het onderzoek werd mede gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties maakt deel uit van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Sterk Huis is een organisatie voor vrouwenopvang en jeugdzorg.