Nieuws

Bijzondere omstandigheden vragen om nieuwe oplossingen: hoe kun je als sociaal professional ook bij online contact de klik met je cliënt behouden? De Werkplaats Sociaal Domein van Avans heeft kennis en ervaring op het gebied van online hulpverlening in huis en deelt die graag met studenten, docenten en professionals. Zeker nu door de coronacrisis ook hulpverleners soms gedwongen zijn hulp op afstand te bieden is die kennis en ervaring extra waardevol.

Digitaal magazine

Christa Nieuwboer is lector Jeugd, Gezin en Samenleving binnen het expertisecentrum Caring Society van Avans en coördinator van de Werkplaats Sociaal Domein. Samen met haar team van docenten en onderzoekers binnen de werkplaats wilde zij die kennis en ervaringen delen via een digitaal magazine, een idee dat door de coronacrisis een snelle vlucht nam.

Christa Nieuwboer: "We zagen dat hulpverleners zich al snel de technische aspecten van online hulpverlening eigen maakten. Maar zagen ook de behoefte aan handvatten om online ‘de klik’ met cliënten te krijgen en te behouden". De Werkplaats Sociaal Domein biedt met een digitale magazine nu concrete handvatten voor online hulpverlening en dat sloeg al direct aan. "We deelden het magazine online met ons netwerk en amper een uur later zocht onder andere de branchevereniging Sociaal Werk contact met ons hierover: een schot in de roos dus. Zo verspreidt het magazine zich als vanzelf en bereikt het snel de mensen voor wie het bedoeld is."

"Hiermee voegen we vanuit praktijkgericht onderzoek echt waarde toe en maken we vanuit Avans de ambitie als onderwijs- en kennisinstelling op het gebied van kennisdelen zeker waar!", aldus Christa Nieuwboer. 

Verbreding in aanbod

Nieuwboer ziet deze stroomversnelling in online hulpverlening niet als een noodoplossing, maar als een blijvende verbreding in het aanbod voor contact tussen hulpverlener en cliënt. En verwacht dat cliënten door de extra mogelijkheden meer regie krijgen op de hulp die zij geboden krijgen. Nieuwboer: "Je moet afwegen bij welke groep het goed is om online hulp te verlenen en welke groepen juist baat hebben bij face-to-face contact. Want soms sluit huisbezoek – met inachtneming van de maatregelen – beter aan op de behoefte van cliënten."

De Werkplaats Sociaal Domein is druk in de weer met digitale magazines over andere relevante onderwerpen, zoals virtual reality in zorg en welzijn en de inzet van technologie binnen sociaal werk. Lees meer op de pagina Werkplaats Sociaal Domein.