Nieuws

In Nederland zijn er 25.000 kinderen met een gedetineerde ouder. Deze kinderen hebben het moeilijk. Om hun begeleiding en ondersteuning te optimaliseren, richtten Avans Hogeschool en Stichting Exodus 4 jaar geleden het Expertisecentrum K I N D, Ouder en detentie op.

Bart Claes, lector Transmuraal Herstelgericht Werken van Avans Hogeschool: "Het kind staat steeds centraal en het herstel, of zelfs het versterken, van de relatie tussen kind, gedetineerde ouder en het sociaal netwerk dragen bij aan een betere levenskwaliteit en bovendien een succesvolle re-integratie van de gedetineerde ouder."

De initiatiefnemers van KIND zijn Exodus Nederland en Avans Hogeschool met Jan van Gils, Bart Claes, Winie Hanekamp en Angela Verhagen samen met Dienst Justitiële Inrichtingen.