Impact Developer Biotech Booster

 • Breda
 • 0,8 - 1,0 fte
 • € 5.122 - € 6.698
Reageren tot en met 20 mei 2024
Welke kansen liggen er voor valorisatie van biotechnologische innovaties op het vlak van medische technologie ? Jij weet ze te vinden en speelt een cruciale rol in het succesvol in de markt zetten. Welkom bij MNEXT!
Ik wil solliciteren
Ik wil solliciteren

Mooi werk

Mooi werk

Biotech Booster is een programma ontwikkeld en opgesteld door samenwerkende publieke en private partijen en gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. De ambitie van het programma is gericht op het verbeteren van de omzetting van biotechnologie ideeën in investeerbare proposities. Ideeën die kunnen leiden tot producten of diensten die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven én/of aan het innovatie- en verdienvermogen van Nederland. Daar kom jij in beeld.  

Als impact developer bij MNEXT bekleed je een nieuwe functie. Hierin ben je, vanuit MNEXT en samen met het landelijk Biotech Booster team, verantwoordelijk voor het identificeren van biotechnologische ontwikkelingen met potentieel voor valorisatie en economische waarde creatie. Jouw focus hierbij is gelegen op de medische biotech nologie sector (rode biotechnologie) en in het bijzonder op vaccins, small molecules, discovery & development platforms. Je legt je onder meer toe op het:

 • Herkennen, ontwikkelen en evalueren van kansen voor het verhogen van de waarde en het op de markt brengen van biotechnologische vernieuwingen die economische groei en maatschappelijk nut kunnen stimuleren. 
 • Samenwerken met andere impact developers, business developers, onderzoekers, mkb-bedrijven en relevante stakeholders binnen de life sciences en (medische) biotechnologie om te waarborgen dat significante biotechnologische uitvindingen getransformeerd worden naar commercieel waardevolle producten of diensten.
 • Ondersteunen van aanvragers (kennisinstellingen) bij het vaststellen van de benodigde stappen en financiering om het programma succesvol uit te voeren en de aanvraag hiervoor in te dienen.
 • Beoordelen van ingediende ideeën voor toelating tot het programma en het begeleiden van toegekende projecten bij de uitwerking van de business case.

Naast het leveren van een bijdrage aan Biotech Booster, pogen we met deze nieuwe functie ook een impuls te geven aan een meer permanente bezetting van impact developers bij de diverse Centres of Expertise binnen Avans, bijvoorbeeld in de vorm van een Impact Office . Met een structurele positie kunnen impact developers ondersteuning bieden bij het (verder) vormgeven van regionale ecosystemen en het ontwikkelen van een (lerend) impactsysteem. Zij helpen onderzoekers hun impact vergroten, onder meer met de doorontwikkeling van onderzoeksresultaten naar concrete toepassingen, producenten en diensten in de praktijk, maar ook met het vinden van financiering, partners of de juiste (starters) begeleiding. Zo ben je niet alleen van waarde voor het landelijk programma, maar ook voor Avans als groeiende kennisinstelling.

Jouw plek als Impact Developer binnen Avans

Jouw plek als Impact Developer binnen Avans

MNEXT, een samenwerkingsverband van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences, vormt met het mkb de brug tussen innovatie en samenleving als het gaat om materialen- en energietransitie. Door praktijkgericht onderzoek uit te voeren met studenten, docenten en onderzoekers, en door samen met hen te werken aan onderwijsvernieuwing. Zo zorgt MNEXT voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar duurzame materialen en energie kunnen dragen en vormgeven. 

Bij MNEXT werken meer dan 80 medewerkers (inclusief docent-onderzoekers van verschillende Avans en HZ opleidingen). Daarnaast maken 6 onderzoeksgroepen deel uit van MNEXT: Biobased Bouwen (zowel bij HZ als bij Avans), Biobased Resources & Energy, Biobased Building Blocks & Products, Smart Energy, Biobased Transities en Marine Biobased Chemistry. 

Inhoudelijk groeit het Centre of Expertise momenteel door naar het bredere thema materialen- en energietransitie, met ook extra relevante lectoraten. Zo wordt er binnenkort gestart met een nieuw lectoraat rondom Nieuwe Energiedragers. 

Meer informatie over de activiteiten van MNEXT vind je op de website.

We bieden je

We bieden je

Een omgeving waar je de vrijheid krijgt om dingen te ontdekken en te verbeteren; zo halen we het beste uit je. We faciliteren je in jouw continue ontwikkeling, waarmee jij vervolgens bijdraagt aan onze verdere vakinhoudelijke en technische professionalisering. Verder bieden we je:

 • Een maandsalaris van minimaal € 5.122 tot maximaal € 6.698 bruto bij een fulltime aanstelling (schaal 12 cao hbo).
 • Een eindejaarsuitkering, die ongeveer gelijk is aan een dertiende maand. 
 • Een tijdelijke aanstelling tot en met december 2025 (0,8 - 1,0 fte). Verlenging is mogelijk en is afhankelijk van je functioneren en van het verkrijgen van financiering vanuit het programma Biotech Booster voor de periode na 2025.
 • Veel vrijheid in je baan met de mogelijkheid om vanuit huis te werken.
 • Ongeveer 50 vrije dagen per jaar bij een 40-urige werkweek.

Jij past bij ons

Jij past bij ons

Jij bent een gedreven netwerker die energie haalt uit het initiëren van samenwerkingen met het doel om potentierijke uitvindingen op succesvolle wijze te commercialiseren. Je vindt het leuk om te pionieren, niet alleen ten aanzien van het Bio Booster-programma, maar ook met betrekking tot jouw eigen functie als impact developer bij Avans: hoe kun jij bijdragen aan de wens voor een permanente bezetting van impact developers bij de diverse Centres of Expertise binnen Avans? De impact van praktijkgericht onderzoek is daarbij jouw drijfveer. Dankzij jouw sterke communicatievaardigheden kun je gemakkelijk communiceren met verschillende stakeholders. Je bent zeer bekwaam in het filteren van informatie en kunt doordringen tot de essentie van zaken. Verder neem je mee:

 • Een wo-diploma binnen het vakgebied van de medische biotechnologie, bij voorkeur ook een master. Heb je een specifieke studieachtergrond in vaccins, small molecules, discovery & development platforms, dan heb je een streepje voor.
 • Werkervaring waaruit diepgaande kennis blijkt van medische biotechnologie en de economische en/of maatschappelijke impact, bijvoorbeeld als onderzoeker of innovatie manager, business developer of project manager.
 • Ervaring in het ontwikkelen van kennis tot investeerbare proposities, waaronder het uitvoeren van marktonderzoek en het opstellen van businesscases voor biotechnologische producten of diensten.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels. 
 • De ambitie om het valorisatiebeleid binnen het praktijkgericht onderzoek van Avans mede te ontwikkelen.

Vernieuwend Avans

Vernieuwend Avans

Groot, maar kleinschalig. Betrokken. Persoonlijk. Dat is Avans. Hier kun je jezelf zijn. Je krijgt met jouw unieke ideeën en inzichten bij ons alle ruimte. Dat past bij ons lerende en ondernemende karakter. We bieden optimaal flexibel onderwijs en onderzoek in co-creatie met het werkveld. En we veranderen continu mee met de wereld om ons heen. We willen steeds meer maatwerk aanbieden, waarbij studenten gedeeltelijk zelf hun eigen leerroute bepalen. Dat is onze Ambitie voor 2025. Ontdek Avans als werkgever via deze verhalen.
 

Draag bij aan onze Ambitie

Draag bij aan onze Ambitie

Zie je een mooie rol voor jezelf in het Biotech Booster-programma én als de eerste impact developer binnen Avans? Solliciteer dan uiterlijk maandag 20 mei 2024 via de sollicitatiebutton. Vertel ons in je motivatie waarom jij zin hebt in deze uitdaging. Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Debby Vissers, adviseur research & impact, via [email protected] of op 088-5250448. We geven je binnen 2 weken na de sluiting van de vacature een update over jouw sollicitatie. 

Wij vinden onze kandidaten zelf, dus met acquisitie doen we niets.