Opleiding Accountancy en praktijkpartners tekenen convenant

De opleiding Accountancy van Avans Hogeschool en praktijkpartners Mazars, Van Oers, BDO, Witlox VCS en Deloitte slaan de handen ineen. Tijdens het event De accountant van de toekomst, op 10 november, ondertekenden zij een convenant waarmee zij de aanzet geven tot een nog intensievere samenwerking. “Gezamenlijk kunnen we impact maken voor de sector en elkaar versterken. En studenten nog breder opleiden voor het werkveld”, zegt Ivar Brouwer van Mazars. 

Accountant van de toekomst - convenant

“De opleiding Accountancy heeft een lange historie met co-creatie”, weet René Theunis, directeur van de Academie voor Management en Finance (AMF). “Met Witlox VCS, Van Oers, Mazars en BDO werken we al jarenlang intensief en op vele vlakken samen. Nu verwelkomen we ook Deloitte, als vijfde partner.” Ivar: “We werken echt in de volle breedte samen met Avans. Dat varieert van stages en gastlessen, het inbrengen van actuele cases, workshops voor docenten en recruitmentactiviteiten voor studenten tot het meedenken in de adviesraad over de inrichting van het onderwijs. Ik denk dat ik namens alle partners spreek als ik zeg dat onderwijs en praktijk hier nauw met elkaar verbonden zijn.”  

Student staat centraal

De accountancykantoren en Avans hebben een gezamenlijke ambitie: ze willen het beste onderwijs bieden met praktijkmogelijkheden binnen de volle breedte van het vak en zorgen voor continuïteit. 

René: “We zetten onze handtekening onder de belofte om er samen de schouders onder te zetten.” Ivar legt uit: “We bundelen de krachten, omdat de studenten centraal staan. Door deze samenwerking krijgen zij een breder beeld van het werkveld. Zowel van de verschillende klanten als van de variatie in vraagstukken. En omdat we meedenken over het curriculum, kunnen we actuele ontwikkelingen direct verwerken in de programma’s. Zo krijgen studenten de meest relevante opleiding en de partners breed opgeleide professionals.” 

Van elkaar leren

“In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om samen op te trekken en jongeren enthousiast te maken voor het vak. Maar het is veel méér dan dat”, vervolgt René. “Omdat we ons onderwijs met onze partners ontwikkelen, spelen we in op vernieuwingen zoals digitalisering en proactieve advisering. Bovendien leren studenten zo de verschillende facetten van het vak en ontdekken ze wat bij hen past.” 

Ivar: “Op deze manier het onderwijs en de toekomst van het vak vormgeven is volgens mij uniek. Ik nodig andere accountskantoren en hogescholen van harte uit om ook de krachten te bundelen. Het zorgt voor een extra impuls en een andere uitstraling. De kracht zit er ook in dat we als partners open zijn naar elkaar. En van elkaar leren. Studenten krijgen een breder beeld van de verschillen en de mogelijkheden in de branche. Bovendien is het voor hen aantrekkelijk als ze zien dat bedrijven zo nauw betrokken zijn bij hun opleiding.”  

Duurzaamheid 

Ook binnen accountancy wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Zo moeten bedrijven vanaf 2024 motiveren waar investeringsgeld vandaan komt én naartoe gaat. En kleine bedrijven moeten bij het aanvragen van een lening vaker aantonen hoe ze gaan verduurzamen. “Het zijn facetten die ons vak breder maken”, licht Ivar toe. “Het heeft invloed op de services die we bieden. Ook op dit vlak delen we daarom graag onze kennis en kunde.” 

René: “Duurzaamheid is een belangrijk en breed thema. Het is bijvoorbeeld ook integer denken en handelen. Daarom stond dit thema centraal tijdens het event De accountant van de toekomst, bedoeld voor huidige en potentiële studenten. Zo bezocht een groep studenten diverse accountantskantoren om een presentatie te geven over dit onderwerp. Er waren workshops en ontmoetingen en de goodiebag is vervangen door een duurzaam alternatief: aanwezigen konden stemmen op een goed doel, waaraan Avans geld doneert. Gekozen werd voor de Maarten van der Weijden Foundation.” 

Maatschappelijk betrokkenheid speelt dus een steeds grotere rol. “Accountants moeten niet alleen kijken naar de portemonnee van hun klanten, maar zeker ook naar de toekomst en het grotere geheel”, besluit René. “Naar de houdbaarheid op de lange termijn. Ook dat is duurzaam denken. En dat is wat we met deze vorm van samenwerking ook doen: we kijken vooruit en richten ons op de lange termijn.”