Universiteiten, hogescholen en provincie Noord-Brabant zetten kennis in voor Brabantse opgaven

De arbeidsmarkt in Nederland heeft te maken met een ongekende krapte. Tegelijkertijd vragen veranderingen zoals robotisering, digitalisering en de energietransities om andere vaardigheden dan voorheen. Om de toekomstige economische groei in Brabant te versterken en ervoor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is om deze groei te faciliteren, slaan de provincie Noord-Brabant en de Brabantse universiteiten en hogescholen de handen ineen. Zij ondertekenden vandaag het Kennispact HO Brabant, om ondernemerschap, leven lang ontwikkelen en kennisontwikkeling een boost te geven.

Het kennispact versterkt de samenwerking van de universiteiten, hogescholen en provincie versterken rondom de maatschappelijke opgaven waar Brabant mee te maken heeft: opgaven zoals de energietransitie, gezonder ouder te worden of het ontwikkelen van duurzamere voedselketens. Hier vindt veel onderzoek op plaats bij Brabantse hoger onderwijsinstellingen, maar het is belangrijk dat onder andere het innovatief mkb meer gebruik kan maken van deze kennis.

Het doel van het pact is om kennis nog meer dan voorheen voor Brabant te laten werken. Zo willen de universiteiten en hogescholen nog nauwer samenwerken met instellingen en bedrijven, zodat opleidingen en bijscholing nauwer aansluiten bij hedendaagse innovaties en behoeftes vanuit de arbeidsmarkt. Talent wordt daardoor beter ingezet voor het bedenken van de oplossingen voor maatschappelijke opgaven en kunnen ze dat in Brabant blijven doen.

Leven Lang Ontwikkelen

Ook gaan de hoger onderwijsinstellingen lesmodules aanbieden waarmee mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Veranderingen vragen om nieuwe vaardigheden, werknemers moeten zich dus blijven ontwikkelen. De modules worden onder andere aangeboden via de hoger onderwijsinstellingen zelf en Brabant Leert, het provinciebrede platform dat tijdens de coronacrisis is opgericht om bij- en omscholing makkelijker te maken. Eerder is dezelfde afspraak gemaakt met de Brabantse mbo-instellingen.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “Leren houdt niet op bij het halen van je diploma. Of je nu een werknemer, mkb’er of startup bent, iedereen profiteert van het gebruik van de nieuwste kennis. Met dit kennispact moet het Brabants bedrijfsleven meer gebruik gaan maken van de kennis die we bij onze universiteiten en hogescholen hebben. Dat doen we door verbeterde om- en bijscholing, intensievere samenwerking en het stimuleren van impactvol ondernemerschap. Door werken, leren en innoveren met elkaar te verbinden maken we van Brabant de meest innovatieve regio van Europa.”

Ondernemerschap en startups

Daarnaast gaan de universiteiten en hogescholen aan de slag om ondernemerschap en het startupklimaat te verstevigen. Startups ontstaan vaak vanuit innovatieve ideeën om problemen op te lossen. 65% van de startups in Brabant vestigt zich daarom ook in de buurt van de hoger onderwijsinstellingen. Om de kans van slagen van deze startups te verbeteren gaan de provincie en kennisinstellingen ondernemerschap verder stimuleren en onderzoeken hoe startups en ondernemers succesvoller kunnen worden. Dit moet vervolgens in de praktijk worden gebracht. Uiteindelijk kan dit leiden tot een gezamenlijk kenniscentrum over ondernemerschap.

Kennispact en Avans Ambitie 2025

Bestuursvoorzitter van Avans Philippe Raets kijkt uit naar de versterkte samenwerking: “De ambities van Avans Hogeschool sluiten naadloos aan bij het doel van het kennispact. De maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst kunnen we alleen samen aangaan, als kennisinstellingen in co-creatie met het werkveld. De input van het werkveld is ontzettend belangrijk bij de ontwikkeling van onze opleidingen en ons praktijkgerichte onderzoek. En tegelijk versterken we ons onderzoek, waarbij we onder meer de focus leggen op een belangrijk thema als de energietransitie. Ook zetten we vol in op de flexibilisering van ons onderwijs. Studenten krijgen meer regie over hun leerproces. Via onze Academie voor Deeltijd zijn nu al losse modules volgen en dat moet in de komende jaren alleen maar meer worden. Een hbo-diploma is geen eindstation.”

Het kennispact wordt ondertekend door Avans hogeschool, HAS Hogeschool, Fontys hogescholen, Breda University of Applied Sciences, Design Academy Eindhoven, Tilburg University, Eindhoven University of Technology en de provincie Noord-Brabant. De provincie stelt 8 miljoen euro beschikbaar om het kennispact te ondersteunen.