Whitepaper circulaire en bio-based ambities in bouwprojecten

Heeft u ideeën over circulair bio-based bouwen, maar geen idee waar te beginnen? Dan is de whitepaper ‘Circulaire en bio-based ambities in bouwprojecten; een integrale aanpak van het aanbestedingsproces’ een goede leidraad.

Bent u inkoper, contractmanager, beleidsmaker, vastgoedprojectleider, of zelfs architect, jurist of bankier? Deze whitepaper is interessant voor iedere professional die betrokken is bij het inkopen of aanbesteden van nieuwbouwprojecten en/of renovatieprojecten.

De rol van inkoopadviseurs wordt steeds groter en dat vraagt om nieuwe spelregels en nieuwe manieren van denken en doen. De wijze waarop een gebouw of renovatie gerealiseerd wordt, verandert. Evenals de ambities die ermee gemoeid zijn. Het is van belang dat in bouwprocessen meer vooruit wordt gedacht, met mogelijke toekomstige ontwikkelingen en aanpassingen van gebouwen in gedachten. Dat is nodig om deze transitie naar circulair en bio-based bouwen succesvol te laten verlopen.
Deze whitepaper is de tweede publicatie van CBCI (Circular Bio-Based Construction Industry), een project gefinancierd door het EU-programma Interreg 2 Zeeën. Avans is penvoerder (aanspreekpunt) van dit project.

Framework

Om het proces goed in kaart te brengen is er een framework ontwikkeld. Dit framework biedt een praktisch overzicht van de fasen die doorlopen kunnen worden tijdens het aanbestedingsproces van een circulair bio-based bouwproject. Van het initiatief tot aan de uitvoering. Het verschil met een traditioneel aanbestedingsproces is dat dit dynamischer is. Het is cyclisch en niet statisch of chronologisch. De markt van circulair bio-based bouwen is immers constant in beweging en ontwikkelingen kunnen daardoor tijdens het aanbestedingsproces meegenomen worden. De belangrijkste uitgangspunten die de pijlen van het framework aangeven, zijn dat er zowel gereflecteerd wordt op de ambities en het voorgaande als dat er vooruitgedacht wordt over kansen en risico’s.

De uitleg van het proces wordt ondersteund met praktijkvoorbeelden en lessen vanuit de twee Living Labs KU Leuven en Emergis en casestudies.

Download hier de whitepaper ‘Circulaire en bio-based ambities in bouwprojecten; een integrale aanpak van het aanbestedingsproces’.

Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) is an Interreg 2 Seas 2014-2020 project. Interreg 2 Seas is a European Territorial Cooperation programme. This project has received funding from the Interreg 2 Seas programme 2014-2020 co-funded by the European Regional Development. Fund under subsidy contract No 2S05-036 CBCI.