Samenwerking Expertisecentrum Caring Society en St.Joost School of Art & Design

Het Expertisecentrum Caring Society en St. Joost School of Art & Design slaan de handen ineen met de minor Arts & Humanity. Studenten onderzoeken hun maatschappelijke idealen en vertalen dit naar beeldend werk. Bij deze minor zijn de lectoraten Leven Lang in Beweging, Zorg rond het Levenseinde en Jeugd, Gezin & Samenleving vanuit het expertisecentrum betrokken.

Samenwerking

Het Expertisecentrum Caring Society werkt in de minor Arts & Humanity samen met St. Joost School of Art & Design van Avans Hogeschool. Het gaat om een keuzeprogramma van een half jaar, waarin studenten van verschillende disciplines en opleidingen met elkaar samenwerken. Arts & Humanity draait om engagement. De studenten onderzoeken hun maatschappelijke idealen en vertalen deze naar beeldend werk. 

Bij de samenwerking zijn 3 lectoraten vanuit het Expertisecentrum Caring Society betrokken: Leven Lang in Beweging, Zorg rond het Levenseinde en Jeugd, Gezin & Samenleving. Deze lectoraten treden in het tweede deel van de minor op als opdrachtgever. Er zijn vanuit elk lectoraat 1 of meerdere stellingen of vragen geformuleerd. Denk aan vraagstellingen die zich richten op:

  • Online-counseling: wat zijn ervaringen van cliënten en wat zijn kansen en belemmeringen voor de professionals?
  • Coronapandemie: wat zijn de perspectieven van jongeren en wat drijft hen om wel of niet te leven volgens de maatregelen?
  • TBS kliniek: ontwerp een gedenkteken dat de aanwezigheid van stervenden, de dood en de dood zelf weerspiegelt als een uniek fenomeen van het menselijk bestaan.
  • Hoe kan het imago van ouderen en mensen met een beperkte levensverwachting worden verbeterd?

Achtergrond

De 42 studenten maakten een keuze uit een van de vraagstellingen en zijn ermee aan de slag gegaan. Om zich goed te kunnen verdiepen in de theoretische en praktische achtergrond van deze vraagstukken, maakten de studenten gebruik van contacten uit het werkveld van de lectoraten.

Livestream

De coronapandemie heeft ook hier voor wat uitdagingen gezorgd, maar zowel de studenten als de lectoraten zijn enthousiast. Op donderdag 21 januari worden de 11 beeldende werken opgesteld in St. Joost School of Art & Design in Breda, waar een afvaardiging per lectoraat ze voor het eerst kan bekijken. We zijn erg benieuwd naar de resultaten!

Om ook anderen de gelegenheid te geven de werken te zien, ondanks de beperkingen, presenteren de studenten hun werk op vrijdag 22 januari, van 14.30 tot uiterlijk 16.45 uur op www.twitch.tv/st_joost in een livestream getiteld 'Best Before ... ' Ofwel: ten minste houdbaar tot ... Ze tonen alle werken en vertellen hoe deze tot stand zijn gekomen. Ook gaan studenten dan in gesprek met lectoren John Dierx, Michael Echteld en Christa Nieuwboer. Iedereen is van harte uitgenodigd om de livestream te volgen!

In de week na deze presentaties zijn de werken met achtergrondverhalen ook via deze link te bewonderen.

Voor meer informatie kan je terecht bij Regine Retel Helmrich