Presentatie Jack Doomernik tijdens EIRES Lunchlezing

Jack Doomernik, lector Smart Energy bij het Expertisecentrum Technische Innovatie van Avans Hogeschool, geeft op vrijdag 11 december een Engelstalige lunchlezing bij EIRES - Het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems.

Tijdens deze lunchlezing geeft hij een overzicht van de manier waarop onderzoek wordt georganiseerd bij Avans Hogeschool en legt uit hoe de kloof wordt overbrugd tussen wetenschappelijk onderzoek en praktische toepassing. Hij introduceert ook het Smart Energy onderzoeksprogramma, het huidige onderzoeksportfolio, de faciliteiten en de samenwerking met partners.

Hieronder vind je de uitnodiging en het programma van de EIRES Lunch lecture. Deelname is gratis maar wel graag aanmelden via de registratielink.