Kennisdag Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO) 16 december 2020

NL-GO is gestart met het verbinden van de lectoraten gekoppeld aan Built Environment opleidingen van de  hogescholen in Nederland.

Samen gaan we praktijkgericht onderzoek aan hogescholen landelijk zichtbaar positioneren, waarbij we ons in eerste instantie richten op de thema's ‘circulariteit’, ‘digitalisering’, ‘infrastructuur’ én ‘gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie’ en 'energietransitie bestaande bouw'.

Deze kennisdag staat in het teken van het inrichten en operationaliseren van de werkgroepen bij deze thema's en het prioriteren van activiteiten / werkzaamheden. Ook gaan we in gesprek met het MT van BTIC en met SIA.

Het programma lees je in programma van de kennisdag.

Wil je deelnemen? Meld je dan aan bij de NL-Go coördinatie- en communicatieadviseur Marja van der Zanden: 
[email protected]