Bekijk de rol van gender in Exit Programma’s

Gender is een belangrijk thema in de re-integratie van gedetineerde burgers. Op 3 november 2020 organiseerde het Violence Prevention Network gGmbH een expert-meeting over dit thema.

De bijeenkomst geeft studenten en professionals die geïnteresseerd zijn in de rehabilitatie en re-integratie van geradicaliseerde gedetineerden meer inzicht in de wijze waarop vrouwen radicaliseren. Deze is soms verschillend van die van mannen. Ook de re-integratie na detentie van deze geradicaliseerde vrouwen is verschillend van die van mannelijke gedetineerden.

Bekijk de expert-meeting

Lectoren Janine Jansen en Bart Claes van het Expertisecentrum Veiligheid zijn als expert actief in deze Europese discussie over de rol van gender in Exit programma’s.