Op weg naar een modern onderzoeksgilde

Hoe kun je onderzoek naar maatschappelijk veiligheid goed aan laten sluiten op de praktijk? De moderne versie van een gilde kan daarbij goede resultaten opleveren.

Volgens Janine Janssen, hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie, lector van Avans Hogeschool en bijzonder hoogleraar aan de OU) en Michel Bravo (hoofd Strategie, Kennismanagement, Innovatie en Onderzoek bij het Directoraat generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het ministerie van J en V) is het bij elkaar brengen van burgers, wetenschappers en veiligheidsprofessionals een sleutel voor succes. Lees meer hierover in het artikel hierover in Secondant, het magazine van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.