Coronasteun voor start-ups in regio

Ook start-ups hebben last van de gevolgen van COVID-19, maar vallen tussen de wal en het schip bij steunregelingen. De Starterslift OverbruggingsLening (SOL) helpt veelbelovende ondernemingen in de regio waarin al veel geïnvesteerd is, maar die nog nauwelijks omzet hebben.

Het initiatief voor de lening komt van ontwikkelingsmaatschappijen Midpoint Brabant (Midden-Brabant) en REWIN (West-Brabant). Zij werken in de organisatie Starterslift Investments samen met Avans Hogeschool, Tilburg University en Breda University of Applied Sciences om start-ups financieel op weg te helpen.

Terugval in omzet

Beginnende bedrijven komen vaak niet in aanmerking voor COVID-19-ondersteuningsregelingen van de Rijksoverheid, zoals de onlangs geïntroduceerde Corona-OverbruggingsLening. Aangezien zij nog in de startfase zitten, kunnen ze geen terugval in omzet aantonen.

Hoewel ze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel hebben ze in dit stadium ook niet altijd de hiervoor noodzakelijke status van B.V. En voor kleine rekeningcourantfaciliteiten kunnen ze niet altijd bij banken terecht.

In gevaar

De continuïteit van kansrijke, innovatieve start-ups die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling, is hierdoor direct in gevaar. Met als risico dat de jarenlange investering van het universitair en hoger onderwijs en regionale overheden in kennisintensieve innovaties snel in rook kan opgaan.

Met de SOL krijgen start-ups en scale-ups met een financieringsbehoefte onder € 50.000 de gelegenheid om deze moeilijke coronatijd te overbruggen en door te bouwen aan een perspectiefvolle toekomst. De start-up moet gevestigd zijn in West- of Midden-Brabant of de eigenaar moet ingeschreven zijn als student of werknemer bij Tilburg University, Avans Hogeschool of Breda University of Applied Sciences.

De gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant hebben inmiddels ieder € 250.000 ter beschikking gesteld. De gemeente Tilburg onderzoekt of zij een zelfde bijdrage gaat leveren.

Indienen aanvraag

SOL-aanvragen kunnen ingediend worden van 3 juni tot en met 31 oktober 2020. De omvang van de lening ligt tussen € 5.000 tot € 50.000. Een start-up die de lening aan wil vragen, kan contact opnemen met het ondernemerscentrum van een van de genoemde onderwijsinstellingen of met Midpoint Brabant of REWIN. Zij bieden begeleiding bij de aanvragen.

Meer informatie is te vinden op de website van Starterslift. Hier staan ook alle voorwaarden van de SOL beschreven. Of neem contact op met het Avans Ondernemerscentrum.