Urban Living Lab Breda van start voor onderzoek naar toekomst van de stad

Breda krijgt op initiatief van Avans Hogeschool een Urban Living Lab, waarin studenten, docenten en onderzoekers samen met de gemeente Breda, ondernemers en bewoners onderzoek doen naar de toekomst en ontwikkeling van de stad. Op verschillende plaatsen in de stad gaan zij aan de slag.

In het NAC stadion is afgelopen vrijdag, in samenwerking met de gemeente Breda, het Urban Living Lab Breda officieel van start gegaan. Ruim 30 genodigden vanuit verschillende onderwijsinstellingen, ondernemers, overheid en burgerinitiatieven waren vertegenwoordigd.

Vitale bewoners, vitale economie en mobiliteit

Het thema vitaliteit staat centraal in het onderzoek van het Urban Living Lab. Honderden studenten van verschillende opleidingen gaan onderzoek doen binnen grote vraagstukken als: Hoe zorgen we voor vitale inwoners? Hoe houden we de stad aantrekkelijk voor mensen van alle leeftijden? Hoe kan Breda bedrijven aantrekken en het groeipotentieel van start-ups benutten? Hoe kunnen we technologie, zoals robotica en data inzetten om de stad en infrastructuur te verduurzamen?

Avansdocent Rob de With, een van de initiatiefnemers van het Urban Living Lab: “Om de stad toekomstbestendig te maken en een antwoord te vinden op verstedelijking en klimaatverandering moeten we anders acteren. Met het Urban Living Lab bouwen we aan een community van studenten, bedrijven, overheid en inwoners en met die community leveren we een grote bijdrage aan het welzijn van de regio en stedelijke innovatie. Het Urban Living Lab Breda is gestart als een multidisciplinaire samenwerking tussen de Avansacademies voor Gezondheidszorg, Engineering & ICT en Marketing en Ondernemerschap. We verwachten dat nog meer opleidingen van Avans en andere hbo- en mbo-instellingen zullen aansluiten.”

Fieldlabs

Op verschillende plaatsen in de stad, in zogenoemde fieldlabs, werken studenten aan uiteenlopende vraagstukken. Fieldlabs zijn onderzoeksomgevingen 'in de echte wereld' waarin innovaties ontwikkeld en getest kunnen worden. Zo is Breda Robotics, broedplaats voor robotica en automatisering waarvoor nog een locatie gezocht wordt, onderdeel van het Urban Living Lab. Bedrijven kunnen hier samen met andere bedrijven, studenten en tech start-ups werken aan innovaties en prototypes op het gebied van robotica. Ook gaan studenten en bedrijven onderzoeken hoe Studentensportcentrum Bress energieneutraal gemaakt kan worden. Nu al ondersteunen Avansstudenten statushouders bij het opzetten van hun eigen bedrijf met coaching, marktonderzoek en acquisitie. Dit project wordt verder uitgebreid in het fieldlab Circular business & ondernemerschap aan de Ettensebaan.

City Deal Kennis Maken Breda

Het Urban Living Lab is onderdeel van City Deal Kennis Maken Breda. Onder de noemer City Deal Kennis Maken zijn de Bredase onderwijsinstellingen en de gemeente Breda hun samenwerking aan het intensiveren en uitbreiden. Zodat studenten, docenten en onderzoekers maatschappelijke opgaven sneller kunnen oplossen. En de ontwikkelde kennis beter kan worden benut en innovatie wordt versneld. Zo kan Breda zich ontwikkelen tot een verrijkte leeromgeving voor studenten. Met meer samenhang en meerwaarde voor de betrokken partijen en voor de stad. Het Urban Living Lab is een van de projecten die door de bestuurders van de kennisinstellingen is gekozen om duurzame samenwerking in de stad te bevorderen.

Partijen die willen participeren in het Urban Living Lab kunnen zich kenbaar maken via [email protected].