Lector Bart Claes droomt van Den Bosch Restorative City

Onverdraagzaamheid, gevoelens van onveiligheid en angst voor de onbekende ander hebben over het algemeen een negatief effect op de samenleving.

Droomstad Den Bosch Restorative Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool

Bart Claes, lector Transmuraal Herstelgericht Werken, wil met het project Den Bosch Restorative City het samenleven tussen burgers versterken. Met de nadruk op SAMEN. Een verbindende en herstelgerichte houding levert namelijk meer op dan angst en onverdraagzaamheid.

Herstellen in plaats van straffen

Een Restorative City is een stad waarin burgers, organisaties en instellingen proberen om conflicten, spanningen en criminaliteit op te lossen door te herstellen in plaats van te straffen. Daarvoor gebruikt ze verschillende methoden, bijvoorbeeld bemiddeling.

Burgers krijgen ondersteuning om beter om te kunnen gaan met conflicten en om daarin hun eigen, actieve verantwoordelijkheid te nemen. Zo bouwt de samenleving sociaal en menselijk kapitaal op en versterkt deze.

Samenleven

Het project Den Bosch Restorative City wil bestaande herstelgerichte praktijken verzamelen, zodat het zicht krijgt op wat er nog mist en waar nog behoefte aan is. Organisaties, buurten en burgers kunnen hun ervaringen en praktijken delen. Het project helpt hen vervolgens met nieuwe methodieken en werkwijzen. Zo worden herstelgerichte leergemeenschappen van burgers en praktijkwerkers opgebouwd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Droomstad Den Bosch en ontdek hoe je kunt bijdragen aan deze droom van lector Bart Claes.