Tweede prijs voor onderzoek Avans en Saxion Medical Robotics

Door de inzet slimme, robotische systemen kan de druk op de ouderenzorg de komende jaren verlicht worden. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen.

Het onderzoek Medical Robotics Saxion Hogeschool en Avans Hogeschool ontving donderdag 30 november de tweede prijs bij de RAAK-Award voor praktijkgericht onderzoek. Deze prijs bedraagt € 5.000,-, te besteden binnen het onderzoek.

Toenemende werkdruk

De verwachting is dat door de toename van het aantal 65-plussers de vraag naar zorg de komende jaren met 4% per jaar toeneemt. Dit betekent een toename van de kosten en druk op de kwaliteit van de zorg voor deze groep. Bovendien neemt het aantal beschikbare verzorgenden af met een toenemende werkdruk tot gevolg.

De inzet van slimme, robotische systemen kan een manier zijn om de ouderenzorg te verlichten. Een aantal bedrijven en instellingen hebben Saxion en Avans benaderd om samen te werken aan essentiële bouwblokken voor deze medische robots. Die bouwblokken zijn nodig om de e robot op maat te maken voor de zorgbehoefte van de oudere.

Inmiddels is er een zelfstandig navigerend voertuigje ontwikkeld dat specifieke objecten kan herkennen, lokaliseren, oppakken en weggooien. Partners in dit onderzoek zijn Avans, DEMCON, Focal Meditech, Roessingh Research & Development en Universiteit Twente.

Juryoordeel

De jury oordeelde dat het sterke punt in dit vrij technische onderzoeksproject het centraal stellen van de oudere is. Uit het onderzoek bleek dat iedereen wat anders wil van een robot. Deze uitdaging leidde naar een robotisch systeem met bouwblokken dat ook buiten de zorg gebruikt kan worden. Ook is de jury verheugd over de doorwerking van het onderzoek naar het onderwijs. De onderzoeksgroep begon met twee mensen. Inmiddels is het team uitgegroeid tot tien en beschikt het over een gloednieuw lab.

RAAK-Award

Bij praktijkgericht onderzoek van hogescholen werken lectoren op basis van vragen en problemen uit de praktijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers samen met studenten, docenten én mensen uit de praktijk. Het gaat om onderzoek met impact dat leidt tot verbetering en vernieuwing in het dagelijks leven van ons allemaal. De RAAK-award is in het leven geroepen om praktijkgericht onderzoek in de spotlights te zetten, het verbreedt de bekendheid van het onderzoek aan hogescholen en stimuleert het de kwaliteit van het onderzoek.