Regio in bedrijf: 'Laat Avans uw onderzoek doen'

De tijd dat onderwijs en bedrijfsleven gescheiden werelden waren, ligt ver achter ons. Dat is maar goed ook, want de twee hebben elkaar veel te bieden. Avans Hogeschool richtte er zelfs het Avans Ondernemerscentrum voor op. Eén toegang voor ondernemers, bedrijven en instellingen om gemakkelijk al hun vraagstukken neer te leggen. Van complexe onderzoeksvragen waar een team van onderzoekers mee aan de slag gaat tot concrete afstudeerprojecten. ’Avans kan in veel gevallen iets betekenen. Vraag ernaar!’ nodigt Sandra Rambow, directeur van het Avans Ondernemerscentrum, ondernemers uit.

Avans Ondernemerscentrum verbindt 

Op allerlei manieren zijn het onderwijs en bedrijfsleven in deze regio al met elkaar verbonden. Diederik Zijderveld, lid van het College van Bestuur van Avans: ‘Bij de studenten van nu maakt het aanleren van een ondernemende onderzoekende houding standaard deel uit van hun opleidingsprogramma.’ Sandra Rambow: ‘Tegelijkertijd lopen bedrijven en organisaties tegen allerlei vragen aan waar ze zelf geen kennis of capaciteit voor in huis hebben. Via het Avans Ondernemerscentrum brengen we die twee werelden samen. Bedrijven en studenten doen samen nieuwe kennis op waarmee we ons onderwijs verbeteren. Zo leiden we professionals op die de meest up-to-date kennis in huis hebben. Het samenwerken met studenten van Avans Hogeschool is voor bedrijven ook een manier om in een maatschappelijke context kennis te delen.’ Diederik Zijderveld: ‘Los van de onderzoeksvraag, zien we dat het inschakelen van studentonderzoekers voor bedrijven een manier is om toekomstige medewerkers te werven.’ Alle vraagstukken waar studenten van Avans een oplossing voor proberen te vinden, zijn afkomstig van mensen uit de praktijk. Diederik Zijderveld: ‘We brengen kennis tot maatschappelijke waarde. Valorisatie, noemen we dat.’

Expertisecentra

Veel bedrijven werken al samen met Avans Hogeschool rond stages en afstudeerprojecten. Maar er zijn ook andere samenwerkingsvormen. Bijvoorbeeld binnen de expertisecentra. Avans Hogeschool telt er zes, namelijk: Biobased Economy, Veiligheid, Caring Society, Duurzame Innovatie, Kunst en Vormgeving en Sustainable Business. Per expertisecentrum zijn er dan weer meerdere lectoraten onder leiding van een ervaren onderzoeker: de lector. Er zijn ook 3 stand-alone-lectoraten: Analysetechnieken in de Life Sciences, Brein en Leren en Leerkracht. In zo’n lectoraat werken studenten en docenten vanuit verschillende opleidingsrichtingen samen met de lector aan onderzoeks-vragen uit het werkveld. Sandra Rambow: ‘Het bedrijf werkt bijvoorbeeld samen met een studentengroep en krijgt daar ook de expertise en begeleiding van docenten en lectoren bij. Of een docent doet promotieonderzoek gericht op een vraag uit de praktijk. Of we zoeken structurele samenwerking op verschillende niveaus. Er zijn veel mogelijkheden, dus er is ook voor ieder wat wils: van de kleine mkb’er tot de grote bedrijven met een eigen R&D afdeling.

Onderwijsexperiment Thuis in de wijk 

Een groot vraagstuk is bijvoorbeeld de uitdaging voor gemeentes om hun rol binnen het sociale domein in te vullen. In de huidige samenleving wordt voor burgers immers niet meer alles vanuit de overheid geregeld. De verzorgingsstaat is passé. Het komt aan op zelfredzaamheid en eigen kracht. Gemeentes worstelen met de vraag wat ze wel of niet meer voor burgers doen. Studenten van de opleidingen Social Work, HBO Verpleegkunde en Mens & Techniek bogen zich hierover in de Bredase wijk Heusdenhout. Dat deden ze samen met het lectoraat Caring Society. In het onderwijsexperiment Thuis in de wijk werkten 34 studenten 20 weken in deze wijk om te achterhalen wat bewoners van de wijk zélf belangrijk vinden. Na 5 maanden zijn er 12 projecten in de wijk uitgevoerd, zoals een lesprogramma voor leerlingen uit groep 7 van een basisschool en een project voor statushouders in de wijk. Dit onderwijsconcept krijgt een groot vervolg: in september 2017 starten alle 350 studenten Social Work Breda niet in de schoolbanken, maar in leergemeenschappen waarin ze met praktijkvragen aan de slag gaan.

Appelpoeder, een idee vanuit Avans Innovative Studio

Naast de stages, afstudeeropdrachten, praktijkopdrachten en onderzoeksopdrachten heeft Avans nog een instrument om bedrijven te helpen bij hun innovatie vraagstukken of ideeën. Sandra Rambow: ‘Dat is Avans Innovative Studio. In twee à drie weken, supersnel dus, kijken studenten vanuit meerdere opleidingen van verschillend niveau (zowel mbo als hbo) naar een vraagstuk. In die paar weken ontwikkelen ze een prototype als antwoord op de onderzoeksvraag. Zo hebben studenten van onze opleiding Commerciële Economie en studenten van de HAS een oplossing bedacht voor een biologische tuinder uit Uden. Hij zocht een markt om meerwaarde voor zijn derdeklas appels te creëren. Het resultaat van de samenwerking met Avans Innovative Studio is een appelpoeder, dat restaurants kunnen gebruiken als topping voor een dessert. Een prachtig resultaat. Inmiddels heeft de boer contact met verschillende restaurants.’

De Bavariacase

Ook de Bavariacase is een prachtig voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen Avans-studenten en het bedrijfsleven. Een groep masterclass-studenten -zij doen een extra 10-weeks project boven op hun reguliere lesprogramma- kreeg de vraag om voor het restbier van Bavaria een oplossing te bedenken. Dit bier is nog prima van kwaliteit maar vanwege de beperkte houdbaarheid niet meer interessant voor supermarkten om in te kopen. Een jury, met daarin een aantal kopstukken van Bavaria, boog zich over de verschillende aangedragen oplossingen van de studenten. Het idee Bierveiltje won de challenge; een online platform waarop Bavaria het bier veilt en studentenverenigingen kunnen bieden. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het idee is inmiddels uitgegroeid tot een startup.

Essentieel in beroepsvorming

Of nog een ander type samenwerking: een langdurig samenwerkingsverband dat Avans Hogeschool aanging met Royal Cosun. Diederik Zijderveld: ‘Dit bedrijf heeft wel een grote ontwikkelafdeling maar betrekt vanuit maatschappelijke betrokkenheid onze studenten bij hun onderzoek. De fabriek van Cosun is voor onze studenten Chemische Technologie een hele mooie leerschool. Een dergelijke setting kunnen we binnen de eigen onderwijscontext niet bieden. Het mes snijdt aan twee kanten. Cosun benut de innovatieve denkkracht van onze studenten, terwijl onze studenten ervaring opdoen met praktijkgericht onderzoek. Essentieel in de beroepsvorming en Cosun kan weer gebruik maken van de kennis en ervaring van onze onderzoekers bij het Center of Expertise Biobased Economy. Daarom kunnen we het niet vaak genoeg zeggen: laat Avans uw onderzoek doen.’

Onderzoeksvraag in uw organisatie?

Zoekt u mogelijkheden om uw product of idee verder te ontwikkelen of in de markt te zetten? Of heeft uw organisatie een andere onderzoeksvraag? Laat Avans het onderzoek doen. Stel uw onderzoeksvraag aan Avans Ondernemerscentrum. Avans Ondernemerscentrum vraagt waar nodig door en zorgt vervolgens dat uw vraag op de juiste plek terechtkomt.

Van de 1.500 vraagstukken die Avans Ondernemerscentrum jaarlijks ontvangt, gaat 80% rechtstreeks naar een van de 54 opleidingen. 18% van de onderzoeksvragen wordt opgepakt door het Avans Ondernemerscentrum. Slechts 2% van de vragen leidt niet tot een samenwerking.