Nieuwe lector zet in op doorbraak biobased bouwen

Met het opraken van de fossiele grondstofvoorraden gaat de maatschappij een groot probleem tegemoet. Een oplossing als biobased bouwen biedt veel perspectief. Maar bij gebrek aan een sense of urgency ontbreekt ook het tempo waarin de biobased economie zich zou moeten ontwikkelen. In zijn lectorale rede op vrijdag 30 september gaat Willem Böttger dieper in op zijn zoektocht naar de meerwaarde van biobased bouwen. Want een doorbraak is zeer gewenst.

De missie van het lectoraat Biobased Bouwen draait om het verbeteren van de samenleving door het bevorderen van biobased bouwen. En om dit vervolgens naar de praktijk te vertalen door het doen van praktijkproeven, het ontwikkelen van producten, het realiseren van demonstratieprojecten en het informeren van potentiële markten en gebruikers over de toegevoegde waarde van biobased bouwen.

Bouwen met paddenstoelen

“Soms voel ik me een wereldverbeteraar. We kunnen niet door blijven gaan met het uitputten van de grondstofvoorraden in de aarde. Ik wil veel experimenten doen, zoals de bouw van onze biobased brug die we realiseren in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven. Of de bouw van biobased vakantiehuisjes in Zeeland. En met materialen met antibacteriële eigenschappen voor in ziekenhuizen, de bouw van speeltoestellen van bamboe, het renoveren van een gymzaal met stro, en het maken van bouwblokken van mycelium, een soort paddenstoel.”

Macht van marketing

‘De uitdaging is om de ontluikende kiem van biobased bouwen te laten uitgroeien tot een mooie boom’, stelt Böttger in het speciaal voor zijn rede gepubliceerde magazine ‘Biobased Bouwen: op zoek naar de toegevoegde waarde’. En dat blijkt lastig in een maatschappij waarin het verstandige het vaak aflegt tegen macht en marketing.


Böttger werkte in de eerste jaren van zijn loopbaan aan zonne-energie, voordat hij de overstap maakte naar duurzaamheidsstrategieën. De lector geeft aan dat op het gebied van zonne-energie Nederland in de jaren 90 nummer 3 in de wereld was en op het gebied van windenergie in de jaren 80 ook een van de koplopers. “Naast universiteiten en kennisinstellingen waren ook bedrijven als Shell en Akzo actief op dit gebied. De kennis is er gedeeltelijk nog steeds, maar in het toepassen hobbelen we achter aan. We zijn goed in mogelijkheden zien en kennis opbouwen, maar verliezen het van landen als Denemarken en Duitsland als het gaat om daadkracht. Hoe gaan we er voor zorgen dat het dit keer niet alleen bij woorden blijft?”

Lokale werkgelegenheid en startups

In zijn rede haalt Böttger ook de strategie van zijn lectoraat aan. Een strategie die zich richt op de regio. Zo wil Böttger bouwmaterialen onderzoeken die met name door Zeeuwse en Brabantse bedrijven vervaardigt zijn of de biobased bouwmaterialen onderzoeken die door deze bedrijven worden gebruikt. “Hierdoor ontstaan kansen voor lokale werkgelegenheid en startups in de regio”, aldus de lector. ”En we gaan onderzoeken hoe we de productiemethoden kunnen verbeteren, waardoor een positieve businesscase haalbaar is. Het is van groot belang om aan te tonen wat de toegevoegde waarde is van biobased bouwen. Zowel voor de gebruikers en de afgeleide keten ervoor en erna.”