Tweejarige opleiding op hbo-niveau biedt kansen aan mbo-student en bedrijfsleven

Landelijk werken aan een nieuwe vorm van beroepsonderwijs: daarvoor tekenden op vrijdag 4 december 7 hogescholen een convenant in aanwezigheid van minister Bussemaker. Avans Hogeschool is een van de initiatiefnemers. De hogescholen werken landelijk aan een nieuwe tweejarige opleiding op hbo-niveau: de Associate degree. In Oost-Brabant neemt Avans het voortouw om met mbo-scholen en het bedrijfsleven Associate degree-opleidingen op te zetten. In Zuidwest-Nederland trekken Avans en HZ University of Applied Sciences samen op.

De Associate degree (Ad) is een wettelijk erkende tweejarige hbo-opleiding onder verantwoordelijkheid van een hogeschool. Belangrijkste doelgroep zijn doorstromende mbo-studenten. Zij kunnen met een Ad-opleiding de stap maken naar het hbo. Na 2 jaar kunnen zij hun Ad-opleiding afronden met een volwaardig en gevalideerd diploma. Zij kunnen daarna doorstromen naar de arbeidsmarkt óf in 2 jaar een hbo-bachelor afronden.

De opleidingen sluiten aan bij de vraag van de arbeidsmarkt. Met het convenant zetten de 7 hogescholen gezamenlijk de standaard voor een nieuwe vorm van hoger beroepsonderwijs. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen het initiatief.

Ad-opleidingen in Zuidwest-Nederland en Brabant

Avans Hogeschool ziet het als haar taak om de juiste vorm van onderwijs voor studenten te verzorgen en in te spelen op de veranderende behoefte van het regionale bedrijfsleven. Avans wil daarom in 2 regio’s met samenwerkingspartners voltijd Ad-opleidingen ontwikkelen en aanbieden in de vorm van Regionale Ad-Colleges (RAC’s). Een RAC is een samenwerkingsvorm van hbo-, mbo-instellingen en werkveld. 

 

Avans is van plan het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) te vragen om de haalbaarheid van RAC’s in de regio nader te onderzoeken. Samen met het regionale bedrijfsleven brengt Avans de behoefte van de arbeidsmarkt in de regio’s in kaart. Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo) onderzoekt de behoefte van potentiële studenten.

 

Het onderzoek wordt eind januari afgerond. Bij positieve resultaten is het doel om in september 2017 te starten met de eerste gezamenlijk vormgegeven voltijd Ad-opleidingen. 

Samenwerking hbo en mbo

In de regio Zuidwest-Nederland trekken Avans en HZ University of Applied Sciences gezamenlijk op met ROC West-Brabant, Scalda en ROC Tilburg. In de regio Oost-Brabant zijn de partners het Koning Willem 1 College, ROC de Leijgraaf en ROC Tilburg. 

Werk- en vakmanschap

Een Ad-opleiding brengt de wensen van het werkveld en studenten samen. De opleiding is vooral vraaggestuurd en werkt met veel praktijkvoorbeelden. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers zeer tevreden zijn over wat Ad-afgestudeerden in hun bedrijf kunnen doen en wat ze aan meerwaarde voor de organisatie hebben. De afgestudeerden zijn hoogopgeleide medewerkers met state-of-the-art-vaardigheden en een praktische inslag. 

Eerste evaluatie positief

De afgelopen jaren zijn landelijk de eerste pilots met Ad-opleidingen onderzocht. Uit de Monitor Associate degree van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW blijkt dat de Ad-opleiding voorziet in een duidelijke behoefte. De korte duur is aantrekkelijk voor afgestudeerde mbo’ers, net als de mogelijkheid om na de Ad verder te studeren in de bachelor. Ook werkgevers geven aan dat zij behoefte hebben aan werknemers van Ad-niveau. Afgestudeerde Ad’ers vinden hun weg op de arbeidsmarkt.