Brabants Dagblad Colleges: Zorg in eigen hand

‘Zorg in eigen hand’ is het thema van 3 inspirerende college-avonden van Avans Hogeschool in samenwerking met het Brabants Dagblad. Tijdens deze BD Colleges vertellen experts van het Expertisecentrum Caring Society 3.0 van Avans hoe je zelf de regie houdt bij de veranderingen in de zorg. De BD Colleges zijn vrij toegankelijk voor lezers en geïnteresseerden.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de colleges. Ze vinden plaats op woensdagavond 1,8 en 15 april bij Avans Hogeschool aan de Onderwijsboulevard 215 in ‘s Hertogenbosch. Iedere woensdag bespreken de experts van Avans een nieuwe invalshoek van ‘Zorg in eigen hand’. Dr. Erna Hooghiemstra, lector Jeugd, Gezin & Samenleving, leidt de colleges in.

Woensdag 1 april: Wie zorgt voor wie?

Dr. Lisbeth Verharen, lector Jeugd, Gezin & Samenleving 
De Nederlandse zorg is aan het veranderen. De vanzelfsprekendheid van professionele zorg maakt plaats voor een appel op eigen kracht en ondersteuning vanuit het sociaal netwerk. Dat heeft consequenties voor iedereen. Van jong tot oud en voor burgers, professionals en organisaties. Maar het biedt ook kansen. In dit college gaan we in op de vraag wie er voor wie zorgt in onze samenleving en hoe we daarin de krachten kunnen bundelen.

Woensdag 8 april: Blue zones: hoe word je honderd?

Drs. Lowie van Doninck, docent en onderzoeker Active Ageing 
Blauwe zones zijn zones in de wereld waar mensen gemiddeld 10 tot 12 jaar langer gezond zijn dan in Nederland. Nuoro, een bergachtig gebied in Sardinië, Okinawa (Japan), Ikaria (Griekenland), Loma Linda (Californië) en Nicoya (Costa Rica) zijn bekende blauwe zones. Wat kan Nederland daarvan leren? De focus in Nederland ligt vooral de veroorzakers van ziekten, maar voor de oorzaken van gezondheid is er amper aandacht. Kan gezonder gedrag van Nederland een blauwe zone maken?

Woensdag 15 april: Wat heb ik aan techniek?

Dr. Louis Neven, lector Active Ageing 

De maatschappij ziet vergrijzing als een probleem. We vinden ouderen ziek, zwak en fragiel en een bedreiging voor onze zorg en sociale voorzieningen. Innovaties voor ouderen worden op deze negatieve ideeën over ouderdom gebaseerd. Maar de ouderen van nu voelen zich jong en willen geen techniek die hen stigmatiseert als oud. Als we betere innovaties en interventies voor onze actieve ouderen willen moeten we geen technische maar juist sociale vragen over de levens van ouderen en de kennis van zorgprofessionals gaan beantwoorden.

 

19.00 – 20.30 uur Avans Hogeschool, Onderwijsboulevard 215, ’s Hertogenbosch. Inloop vanaf 18.30 uur. Toegang en koffie gratis. Meer informatie en aanmelden.