Samen de krachten versterken

Het expertisecentrum Caring Society opende officieel haar deuren tijdens het symposium Samen de krachten versterken op 9 oktober 2014.

Samenwerking met het werkveld

Een middag over nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn en de daartoe opgerichte Wmo-werkplaatsen. Doel van de Wmo-werkplaatsen is om nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn te ontwikkelen, implementeren en evalueren.

Samen met Tonnie Huibers en Margo van der Put-van der Vange, respectievelijk directeur Academie voor Sociale Studies in Den Bosch en directeur Academie voor Sociale Studies in Breda, opende Nicole van Son deze middag. Nicole is voorzitter van het expertisecentrum en directeur van de Academie voor Gezondheidszorg. Zij sprak zich uit voor een nauwe samenwerking tussen expertisecentrum en het werkveld.

Lisbeth Verharen, lector Jeugd, Gezin en Samenleving, trapte het plenaire gedeelte af. Zij ging in op een specifiek Wmo-probleem. En illustreerde daarmee het huidige verandertraject en de gevolgen daarvan voor de Wmo. Aan de hand van een concrete situatie liet ze zien dat professionals in eerste instantie de neiging hebben om terug te vallen in hun ‘oude’ vertrouwde manier van handelen. Een nieuwe werkwijze aanleren vraagt tijd en reflectie. Het lectoraat volgt dit proces.

Vervolgens nam lector Active Ageing Louis Neven het woord. Hij vertelde het verhaal van een dementerende oudere vrouw die nog op zichzelf woont maar zich steeds minder goed redt. Door de inzet van telecare is het mogelijk om de vrouw in de gaten te houden. Deze vorm van zorgtechnologie is een voorbeeld van zorg die specifiek op de situatie van de vrouw is afgestemd. Het systeem heeft ook nadelen. Het geeft informatie waarbij de vraag gesteld kan worden of dat relevant is en niet de privacy van de vrouw schendt.

Lector Integrale Veiligheid Sjaak Khonraad vertelde een sprookje over een Roma vrouw in een complexe situatie. In zijn verhaal maakt hij duidelijk hoe moeilijk het kan zijn voor een hulpverlener als ze mensen in bijzonder kwetsbare posities willen helpen. Het gaat daarbij om specialistisch werk dat niet iedere hulpverlener kan doen. Door de komst van de WMO dreigt dit specialistische werk verloren te gaan. 

Lector Jeugd, Gezin en Samenleving Erna Hooghiemstra ging in op co-creatie. Een methode waarbij professionals en docenten van elkaar leren. Dat doen ze door observaties en reflecties. En door gezamenlijk kennis op te doen. Kennis vanuit het onderwijs en vanuit de dagelijkse praktijk.

Als externe deskundige nam de heer Hans Martin Don van het Leger des Heils deel aan de boeiende discussie en uitwisseling die volgde. Hij herkende de dilemma’s van de WMO in zijn dagelijkse werk en deelde de zorg van de lectoren.

Ideeën en associaties

Na het plenaire gedeelte namen de deelnemers plaats aan ‘keukentafels’. Bij de lector van hun keuze. Ze wisselden van gedachten en kregen antwoord op hun vragen. Het tafelkleed werd volgeschreven met vragen, ideeën en associaties.