Avans Hogeschool start Wmo-werkplaats in regio Brabant

Avans Hogeschool start met de Wmo-werkplaats Noord-Brabant. Het samenwerkingsverband tussen onderwijs, onderzoek en praktijkorganisaties is nu al actief in onder meer Breda, Den Bosch en Tilburg. De Wmo-werkplaats werkt aan oplossingen voor de problemen die ontstaan door de huidige transitie in de zorg- en welzijnssector.

Doel

Doel van de Wmo-werkplaatsen is om nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn te ontwikkelen, implementeren en evalueren. Onderzoekster Erna Hooghiemstra, Avanslector Jeugd, Gezin & Samenleving, wijst op de inzet van technologie als oplossing om met minder geld meer te bereiken: “Technologie kan een oplossing bieden. Zorg op afstand bijvoorbeeld. In de praktijk blijkt dat professionals daar nog weinig mee vertrouwd zijn. Zomaar inzetten van nieuwe snufjes heeft waarschijnlijk weinig effect.”

Daarnaast vraagt de lector zich af of we niet te veel deskundigheid verliezen door ons te richten op generalisten. “De aanpak van moeilijk bereikbare groepen, met forse problemen, ook ten opzichte van hun omgeving, vraagt om het zorgvuldig opbouwen van een vertrouwensrelatie. En inzicht in de specifieke situatie van deze groepen. Een generalist heeft daar weinig te zoeken.”

Twijfel

Er is op dit moment twijfel over de haalbaarheid van de Wmo-ambities die gemeentes nastreven. Avans haakt met de opzet van de Wmo-werkplaats in op die ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. “Wij gaan op zoek naar oplossingen. Oplossingen die toepasbaar zijn in de praktijk”, aldus Erna Hooghiemstra, lector Jeugd, Gezin & Samenleving.
De Wmo-werkplaats Noord-Brabant is sinds deze week een van nieuwe aanwinsten van de in totaal 13 regionale werkplaatsen die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het leven is geroepen. De werkplaats is een samenwerkingsverband tussen de hogeschool en een groot aantal regionale werkveldpartners, zoals Partners Thebe, GGD, Surplus, Stimulans en de gemeente Den Bosch.

Deeltrajecten

De lectoraten Active Aging, Integrale Veiligheid en Jeugd, Gezin & Samenleving gaan samen op zoek naar de beste werkwijzen om zoveel mogelijk resultaat te krijgen voor professionals en vooral voor cliënten. Dit gebeurt in 3 deeltrajecten: samen werken aan het versterken van krachten in de wijk, professioneel handelen om krachten te ontsluiten bij moeilijk bereikbare groepen en krachten versterken met technologie.