Filter op lectoraat

Actieonderzoek zelfsturende teams

Zorgorganisaties gaan van aanbod- naar vraaggericht organiseren. We onderzoeken de consequenties.

Bekijk project

Breda Duurzaam op de Kaart

Onderzoek naar de samenhang van verschillende duurzaamheidsprojecten in de regio Breda.

Bekijk project

Digitalisering & HRM

Onderzoek naar de impact van digitalisering en robotisering op de HRM-professie.

Bekijk project
Afgerond Project

Digitalisering en de arbeidsmarkt

Onderzoek naar de gevolgen van digitalisering en robotisering voor de regionale arbeidsmarkt.

Bekijk project

Effectiviteit van afstudeeronderzoek

We onderzoeken wat bedrijven doen met de adviezen die studenten aan bedrijven geven.

Bekijk project