Vader/moeder blijf je altijd. Ook als je je kinderen niet of minder kunt zien. Bijvoorbeeld omdat je in detentie zit of in een forensische kliniek.

Wist je dat:

25.000 kinderen een ouder in detentie hebben?

En wist je ook dat:

Aandacht voor de band tussen kinderen en ouders herstellend en beschermend werkt, omdat het:

  • de kans vergroot dat vaders en/of moeders stoppen met criminaliteit
  • bijdraagt aan het welzijn van kinderen en hun ouder(s).

Het is belangrijk dat professionals die werken met vaders en/of moeders binnen de muren aandacht hebben voor de band tussen hen en hun kind(eren). Dat is precies waar het om draait in het project 'Vader/Moeder Blijf Je, ook binnen de muren'.

Weerstand

Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken begeleidt professionals in het ontdekken wát ze al doen én wat ze nog meer kunnen doen om 'vader/moeder zijn binnen de muren' bespreekbaar te maken. Het blijkt namelijk lang niet eenvoudig om een gesprek aan te gaan over ouderschap in een gesloten en gedwongen setting. Professionals stuiten op weerstand. Ouders willen het niet altijd 'zomaar' hebben over hun ouderschap. Ouder-zijn maakt kwetsbaar. Het raakt de ouder in zijn/haar identiteit. Altijd. Misschien nog wel meer vanwege het verblijven binnen detentiemuren. Gevoelens van schuld en schaamte en het al of niet 'de ander vertrouwen' zijn van grote invloed op het bespreekbaar maken van ouderschap.

Ook professionals kunnen schroom ervaren om ouder-zijn bespreekbaar te maken. Ze lopen tegen vragen aan wanneer dit gesprek wel of niet aan te gaan. Welke afwegingen er worden gemaakt. Welke overtuigingen werken bevorderend, of houden hen juist tegen.

Actieleren

In actieleerbijeenkomsten beantwoorden en bespreken we al deze vragen en kwesties. De bijeenkomsten zijn onderdeel van de methode: Waarderend Actieleren in de Praktijk van Gedwongen Kader die ontwikkeld is binnen het lectoraat Transmuraal herstelgericht Werken van Avans. In een actieleerteam staan we in 5 bijeenkomsten stil bij het handelen van professionals.

Door gericht te leren van en te reflecteren op eigen werkervaringen en de werkervaringen van collega’s verbeteren we de praktijk al werkend. Elke bijeenkomst sluiten we af met een handelingsvoornemen: wat wil je komende week gaan uitproberen? In de eerstvolgende actieleerbijeenkomst bespreken we vervolgens hoe dit voornemen heeft uitgepakt. Handelingskennis en vaardigheden van professionals vergroten hierdoor en de handelingsverlegenheid neemt af.

Van professionals horen we terug dat deze manier van de praktijk verbeteren zo goed werkt omdat er 3 uitgangsprincipes zijn:

  1. Professionals hebben antwoorden op eigen vragen: van informatief leren naar transformatief leren. “Het is geen training waarin iemand jou vertelt wat je in je werk moet doen.”
  2. Waarderend leren houdt in dat je doet wat werkt. In een klein groepje van maximaal 5 personen, maakt dit leren leuk. Het draagt bij aan motivatie en is veilig genoeg om te durven ontdekken en nieuw handelen uit te proberen. “Ik leer van de ervaringen van anderen. Eerder heb ik het met mijn collega’s nooit gehad over wat zij doen en waarom ze iets wel of niet doen. Ik leer hun daardoor ook beter kennen en zij mij.”
  3. Praktijken worden écht verbeterd omdat professionals eigen voornemens formuleren en uitproberen in de praktijk: “The proof of the pudding is in the eating.”

Meer weten?

Stuur een mail aan [email protected]. Of bekijk de interactieve slides over de werkwijze.